677 volontäruppdrag

Tilia

Tilias logotyp

Tilia är en ideell organisation som sedan 2012 erbjuder medmänskligt stöd för ungas psykiska hälsa. Tilia finns tillgängliga 365 dagar om året för alla unga, oavsett könsidentitet. Ungas egna röster om hur stödet bör utformas är Tilias ledstjärna.