659 volontäruppdrag

Chattstöd för unga med psykisk ohälsa

Tilia

Var?Distansuppdrag / Distansuppdrag
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Om Tilias stödchatt: Tilias chatt har öppet 21.00-22.30 varje kväll, 365 dagar om året. Inga undantag röda dagar eller storhelger. Varje vecka presenterar vi veckans chattschema på hemsidan, med vilken volontär som chattar vilken kväll. Alla som sitter i chatt-teamet presenteras med förnamn, bild och en presenterande text innehållandes egna erfarenheter av psykisk ohälsa/motgångar i livet (du behöver nödvändigtvis inte identifiera att du haft psykisk ohälsa, utan erfarenhet av låg självkänsla, stress, oro och ångest är lika värdefullt). Detta är ett önskemål från våra unga, då det bidrar till att vi sänker trösklarna för att ta kontakt med oss samt bidrar med trygghet. Vi utgår alltid från våra ungas önskemål och behov när vår verksamhet utformas och skapas. Tillsammans hanterar vi främst ämnen som ångest, oro och stress.

Tilia är en ideell förening som startades 2012 och idag finns vi rikstäckande genom bl.a. vårt chatt- och mailstöd. Genom dessa funktioner fyller vi ett glapp i samhället under kvällar, helger och lov. Tidpunkter då stöd och trygghet minskar samtidigt som barn och ungas dåliga mående ökar.

Vi söker dig som:

• Har egen erfarenhet av psykisk ohälsa/motgångar i livet, antingen som drabbad eller närstående för ökad förståelse för den stödsökandes situation.

• Har tillfrisknat från din egna eventuella psykiska ohälsa och är stabil i ditt mående, är flexibel och osjälvisk.

• Är en lyhörd varm person som brinner för ungdomar och har lätt att uttrycka dig i skrift.

• Är beredd att synas med förnamn, bild samt kort beskrivning om dig själv på foreningentilia.se samt i vissa fall på Tilias sociala medier.

• 23 år eller äldre (rekommenderad ålder).

• Utbildningen och handledningar sker digitalt. Ett handledningstillfälle per termin är obligatoriskt.

Detta får du av oss

• Grundutbildning i Tilia samt samtalsmetodik

• Introduktion till chatten

• Handledning digitalt två gånger per termin

• Skriftlig feedback från personlig handledare

• Fortbildning

• Del i en gemenskap som är svår att förklara i ord

• Möjlighet att påverka barn och ungas liv till det bättre

Nästa utbildning
Datum: 18-19 april 2020
Tid: 09.15-16.00
Plats: ​Online

Specifika önskemål eller information: 
Psykisk ohälsa kan drabba alla, det är därför av stor vikt att målgruppen, unga med psykisk ohälsa, kan identifiera och få igenkänning i oss som volontärer. Tilia som organisation ska spegla vårt samhälle och vända sig till varje ung människa. Just därför söker vi särskilt dig som identifierar dig som kille, HBTQ+ och/eller har olika etniska bakgrunder. Detta för att säkerställa att vi tilltalar samtliga unga och på så vis möjliggör stöd för alla. För våra ungas psykiska hälsa.
Minimiåtagande: 
4 h/månad, detta exklusive utbildning och handledning.
Adress: 
Regnstigen 3
16960 Solna
När och var genomförs uppdraget: 
Två kvällar i månaden á 2 timmar/tillfälle. Uppdraget är tillsvidare. Du genomför uppdraget hemifrån.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Tilia
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.