Nu söker vi dig som vill engagera dig i Tjejjouren Västs styrelse!

Organisation: 
  • Tjejjouren, Väst
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Kvinnor
Mänskliga rättigheter

Till nästa verksamhetsår (mars 2019 till mars 2020) söker vi följande poster: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ideell volontäransvarig, personalansvarig och ledamöter med olika ansvarsområden. Hur många timmar i veckan uppdragen innebär varierar beroende på post och tid på året, men mellan 2-5 timmar ungefär. Styrelsemöten sker en gång i månaden och hela föreningen samlas en gång i månaden för månadsmöte.

Du kanske är intresserad av tjejjoursrörelsen, ekonomi, föreningsfrågor, jämställdhet, barn och ungas rättigheter, tillgänglighet, eller något helt annat som kan bidra till föreningsarbetet! Meriterande är tidigare erfarenhet av styrelsearbete och/eller ideell verksamhet. För uppdragen som kassör och personalansvarig ser vi gärna att du har relevant utbildning inom ekonomi eller HR.

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som föreningen fattat, samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen är ansvarig inför medlemmarna och har arbetsgivaransvar för föreningens anställda.

Tjejjouren Västs vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck. Föreningens främsta syfte är att nå ut till och tillhandahålla nätbaserat stöd för alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor, främst i Västsverige.

Föreningen arbetar aktivt för att lyfta frågor om tjejers särskilt utsatta situation i samhället och samverkar med kommuner över hela Västsverige.

Vi ser gärna att din ansökan innehåller en kort beskrivning av dig, vad du skulle vilja bidra med till styrelsen och eventuella tidigare erfarenheter som du tänker att du kan ha nytta av i uppdraget

Intresserad? Skicka in en intresseanmälan via formuläret längre ned.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Föreningen är baserad i Göteborg. Uppdraget genomförs från och med årsmötet i mars 2019.
Specifika önskemål eller information: 
Sökande bör ha ett brinnande intresse för frågor som rör barn och ungas rättigheter och jämställdhet, samt en vilja att lägga några timmar i veckan av sin fritid på ideellt engagemang. Inga specifika utbildningar, erfarenheter eller språkkunskaper krävs.
Minimiåtagande: 
Sökande bör beräkna tid för möten två gånger i månaden, samt några timmar övrigt arbete per vecka. Tiderna för uppdraget är flexibla.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.