Tjejjouren Väst söker ledamöter till styrelsen!

Organisation: 
  • Tjejjouren, Väst
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Kvinnor
Mänskliga rättigheter

Nu söker vi dig som vill engagera dig i Tjejjouren Västs styrelse. Vi söker följande poster: kassör, sekreterare och ledamöter med olika ansvarsområden.

Du kanske är intresserad av:

Tjejjoursrörelsen, ekonomi, föreningsfrågor, jämställdhet, barn och ungas rättigheter, tillgänglighet, eller något helt annat som kan bidra till föreningsarbetet! Meriterande är tidigare erfarenhet av styrelsearbete och/eller ideell verksamhet, kunskaper i andra språk än svenska och engelska. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som föreningen fattat, samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen är ansvarig inför medlemmarna och har arbetsgivaransvar för föreningens anställda.

Med vänliga hälsningar

Tjejjouren Västs valberedning

När och var ska uppdraget genomföras: 
Föreningen är baserad i Göteborg. Uppdraget genomförs från och med årsmötet den mars 2018 till och med årsmötet i mars 2019, med chans till omval.
Specifika önskemål eller information: 
Sökande bör ha ett brinnande intresse för frågor som rör barn och ungas rättigheter och jämställdhet, samt en vilja att lägga några timmar i veckan av sin fritid på ideellt engagemang. Inga specifika utbildningar, erfarenheter eller språkkunskaper krävs.
Minimiåtagande: 
Sökande bör beräkna tid för möten två gånger i månaden, samt några timmar övrigt arbete per vecka. Tiderna för uppdraget är flexibla.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.