567 volontäruppdrag

TRIS, Tjejers Rätt I Samhället

TRIS, Tjejers Rätt I Samhällets logotyp

TRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter unga kvinnor men även män som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Vi ansluter oss till idén om universella mänskliga rättigheter, lika för alla oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, klass, religion, etnicitet och kulturell tillhörighet. I organisationen arbetar vi för en fri debatt, ett fritt flöde av information och fri forskning om de strukturer och mekanismer som leder till förtryck av människor.