592 volontäruppdrag

Bli ledamot och arbeta för en bättre värld!

Umeå FN-förening

Var?Umeå
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och är en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

En ledamot i vår styrelse ska verka för Umeå FN-förenings bästa, dela vår värdegrund samt åta sig att delta på föreningens styrelsemöten. Som ledamot ska du se till att föreningen sköts väl, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Du har i uppgift att hålla dig informerad om vad som sker i Umeå FN-förening för att kunna fatta väl övervägda beslut. Du ska bidra till en väl fungerande styrelse som arbetar för FN-rörelsens och FN-föreningens målsättningar. Vi vill att du verkar för att de beslut som fattats på årsmöten och styrelsemöten blir genomförda. Frivilligt ska du åta dig uppgifter och uppdrag för verksamheten. Om du t.ex. vill hålla i ett projekt åtar du uppdraget som projektledare.

Inom styrelsen så har vardera ledamot ett ansvarsområde. De som finns tillgängliga att ansöka är:

  • Ansvarig för extern kommunikation (sociala medier)
  • Ansvarig för intern kommunikation (hemsida och mejl)
  • Rekryteringsansvarig
  • Ansvarig för Svenska FN-förbundets Projekt (Läs mer om projekten på fn.se/vi-gor/vi-stodjer-viktiga-fn-projekt-i-varlden)

Valberedningen väljs vid föreningens nästa extrainsatta årsmöte i oktober. Datum och tid kommer närmare hösten, vi kommer lägga upp kallelse och utlysning på Facebook och mejla till våra medlemmar när allt är bestämt.
Du kan bli medlem via fn.se/medlem

Vid frågor kan du mejla umea.fn@gmail.com eller skriva till vår Facebook-sida (facebook.com/umeafn)

Specifika önskemål eller information: 
Ingen särskild utbildning krävs, men det är till fördel om du är av intresse av samhällsfrågor. Tidigare erfarenhet av styrelseposter är meriterande.
Minimiåtagande: 
Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. Att vara hängiven till sitt uppdrag är givetvis meriterande.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi har styrelsemöten en till två gånger i månaden. Medlemsmöte har vi 1 gång i månaden. Inför projekt brukar våra projektgrupper ha möte veckovis.
Organisation: 
Umeå FN-förening
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.