523 volontäruppdrag

Umeå FN-förening söker valberedare

Umeå FN-förening

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Juridik, Ledarskap och samordning

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och är en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

Umeå FN-föreningens valberedning har en viktig uppgift inför kommande årsmöte att identifiera och föreslå lämpliga personer till olika funktioner i styrelsen och till revisorsposterna. Valberedningens arbete ska skapa förutsättningar för en ny styrelse att både arbeta effektivt och genomföra givande verksamhet.

Valberedningen väljs vid föreningens nästa extrainsatta årsmöte i oktober. Datum och tid kommer närmare hösten, vi kommer lägga upp kallelse och utlysning på Facebook och mejla ut till våra medlemmar när allt är bestämt.
Du kan bli medlem via fn.se/medlem

Vid frågor kan du mejla umea.fn@gmail.com eller skriva till vår Facebook-sida (facebook.com/umeafn).

Specifika önskemål eller information: 
Ingen särskild utbildning krävs, men det är till fördel om du har erfarenhet av att sitta i styrelse. Tidigare erfarenhet som valberedare är meriterade.
När och var genomförs uppdraget: 
Som valberedare utför du ditt jobb inför årsmötet i februari genom att intervjua ansökande. Tillsammans med resten av valberedningen ska du sammanställa valberedningens förslag till årsmötet. Det kan även tillkomma fler extrainsatta årsmöten under året där ni förväntas att utföra ert uppdrag.
Organisation: 
Umeå FN-förening
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.