659 volontäruppdrag

Umeå FN-förening söker valberedare

Umeå FN-förening

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Juridik, Ledarskap och samordning

Umeå FN-förening är knuten till Svenska FN-förbundet och är en del av den svenska FN-rörelsen. Föreningen är partipolitiskt- och religiöst obunden. All verksamhet bygger på lokala och nära krafter, vi tänker globalt men handlar nära och lokalt. I vår rörelse levandegörs visioner. Idéer formas om hur internationellt samarbete kan främjas. Det är berikande på många sätt.

FN-föreningens valberedning väljs på årsmötet och har en viktig uppgift inför kommande årsmöte att identifiera och föreslå lämpliga personer till olika funktioner i styrelsen och till revisorsposterna. Valberedningens arbete ska skapa förutsättningar för en ny styrelse att både arbeta effektivt och genomföra givande verksamhet.

Du kandiderar i samband med årsmötet. Årsmötet äger rum måndagen 10 februari klockan 17.00 i S302, Samhällsvetarhuset, Umeå Universitet.

Specifika önskemål eller information: 
Ingen särskild utbildning krävs, men det är till fördel om du har erfarenhet av att sitta i styrelse . Tidigare erfarenhet som valberedare är meriterade.
När och var genomförs uppdraget: 
Som valberedare utför du ditt jobb inför årsmötet i februari genom att intervjua ansökande. Tillsammans med resten av valberedningen ska du sammanställa valberedningens förslag till årsmötet.
Organisation: 
Umeå FN-förening
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.