Vill du vara med och leda UNICEF:s frivilliggrupp i Lund?

UNICEF, Lund

Var?Lund
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning

Vi söker två nya kontaktpersoner som tillsammans kan planera och leda de aktiviteter som UNICEF:s frivilliga gör i Lund.

Uppgifterna handlar till stor del om att samordna aktiviteter som syftar till att uppmärksamma barns rättigheter och särskilt lyfta fram barns rätt till lek, vila och fritid. I Lund har vi kontinuerliga aktiviteter på ett HVB-hem.

Som kontaktperson har du till uppdrag att sköta gruppens mail-konto, vara representant för gruppen utåt och i kontakt med UNICEF:s kansli och nationella frivilligsamordnare. Vi tycker att det är en bra idé att vara två kontaktpersoner per grupp för att kunna dela på uppgifterna, komplettera varandra och ge varandra stöd och pepp. Det brukar vara ett roligt uppdrag där du lär dig mycket om UNICEF:s arbete och har möjlighet att delta på meningsfulla aktiviteter.

Vi söker 2 personer som planerar att bo och vara i Lund under minst 1 år framöver. Eftersom UNICEF Sverige kommunicerar på svenska och uppdraget rymmer flera administrativa inslag är det viktigt att du behärskar svenska bra i både tal och skrift. I övrigt önskar vi en blandning av bakgrund, ålder och erfarenheter bland våra volontärer. Till just detta uppdrag är det särskilt två saker du ska känna dig bekväm med och vilja göra. Det ena handlar om de administrativa bitarna, dvs hålla ordning på mejl, information och material. Det andra handlar om att kunna delge deltagarna information, samla dem till uppstarts- och planeringsmöten och vara flexibel i ditt ledarskap.

Du får introduktion, stöd och material från UNICEF. Det finns alltid personer som kan svara på dina frågor och hjälpa till. Vi har märkt att de volontärer som haft uppdrag som t.ex. ledare eller tränare för ungdomsgrupper känner igen dessa situationer och vet mycket om vad som krävs.

Månadsmöten, andra event och information till deltagare i gruppen kommuniceras bland annat via gruppens Facebooksida.

Specifika önskemål eller information: 
Vi kräver att utdrag från belastningsregister ska kunna uppvisas om uppdrag blir aktuellt.
Minimiåtagande: 
Som kontaktperson för en av UNICEFS frivilliggrupper är det viktigt att du förstår att detta är ett ansvarsfullt uppdrag där vi ser att du stannar i minst 1 år. Detta för att skapa kontinuitet och se till att gruppen och dess aktiviteter kan utvecklas på ett bra sätt. Det tar ett tag att komma in i organisationen, bli trygg i vad UNICEF står för och skapa lokala kontakter vilket gör att vi behöver din tid och ditt engagemang under längre tid, än som volontär vid ett enstaka event. Du kommer ha nära kontakt med UNICEF:s frivilligsamordnare och andra gruppers kontaktpersoner vilket gör att du alltid har stöd i uppdraget.
När och var genomförs uppdraget: 
Utgångspunkten för uppdraget och de aktiviteter som genomförs är Lundområdet. Tillsammans i gruppen bestämmer ni vilka aktiviteter ni ska genomföra, vilka event ni vill och kan delta på och vad som är bäst för er att prioritera. De flesta uppdrag äger rum på kvällar och enstaka helger eftersom många är upptagna av studier och jobb på dagtid, men det anpassar ni lätt efter vad som passar just er. Stor flexibilitet finns och det kreativa utrymmet är stort.
Organisation: 
UNICEF, Lund
Anmäl intresse

Anmäl intresse