720 volontäruppdrag

UNICEF söker barnrättsinformatörer inför Operation Dagsverke 2020!

UNICEF, Sverige

Var?Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter
Vad?Insamling, Opinionsbildning/aktivism, Utbildning

Om UNICEF
UNICEF är FN:s barnfond och arbetar för barns rättigheter i hela världen. FN har gett UNICEF i upp­drag att arbeta för att barn­konven­tionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med väl­gören­het, utan kämpar för alla barns själv­klara rätt att få sina grund­lägg­ande behov och rättig­heter till­godo­sedda. Läs mer om UNICEF arbete på vår hemsida.

Om Operation Dagsverke
Operation Dagsverke är en insamlings- och informationskampanj som har arrangerats av svenska elever sedan 1960-talet. UNICEF har arrangerat den sedan 2013.

Genom kampanjen får elever, lärare och föräldrar i Sverige chansen att lära sig mer kring barns rättigheter och skapa egna insamlingskampanjer för skolbarn runt om i världen.

Inför kampanjen får skolorna studiematerial för att diskutera barns rättigheter och skapa en förståelse för syftet med insamlingen. UNICEF Sveriges barnrättsinformatörer besöker skolor i hela landet för att berätta mer om årets insamling och ge dem motivation inför just deras insamling eller informationsspridning. Under insamlingen väljer eleverna hur de gör sina dagsverken. Pengarna de samlat in går till skol- och utbildningsprojekt i andra länder, genom UNICEF Sverige.

Varje år röstar skoleleverna fram vilken utbildningsområde och land de vill samla in pengar till och sprida information om. Årets Operation Dagsverke fokuserar på barn och unga i Senegal som ska få chansen att återgå till skolan. Pengarna som samlas in kommer bland annat gå till löner för lärare, utbildningsmaterial, mobilisering och informationsspridning i samhällen. Läs mer om årets Operation Dagsverke på vår hemsida.

Om uppdraget

Som barnrättsinformatör är ditt jobb att besöka skolor runt omkring i Sverige och berätta mer om årets Operation Dagsverke. Skolorna anmäler sig genom UNICEF Sveriges hemsida och sedan blir barnrättsinformatörerna tilldelade uppdragen.

Du tar på dig så många besök som du har tid med men minst två besök under terminens gång. Besöken kommer ske på dagtid då det är skolelever som är vår främsta målgrupp. Det ingår en utbildning som tar plats i Stockholm under helgen den 7-8 mars 2020. Denna utbildning hålls utav personal och kontaktpersoner på UNICEF Sveriges huvudkontor. UNICEF Sverige står för mat under helgen och vid behov även logi och resa till Stockholm. Under denna helg får ni träffa de andra barnrättsinformatörerna och vi förbereder oss för hur vi kan göra Operation Dagsverke på bästa sätt.

Vi ser framemot din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
Som barnrättsinformatör för UNICEF Sverige arbetar du alltid ideellt. Under uppdragets gång står UNICEF Sverige för eventuella resor inom landet och boende vid behov. Inga förkunskaper krävs. Ett utdrag från belastningsregistret kommer efterfrågas.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdragen sker i hela Sverige
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
UNICEF, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse