Vi söker barnrättsinformatörer till vår skolkampanj Operation Dagsverke

UNICEF, Sverige

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Upplysning och folkbildning
Vad?Information och kommunikation, Utbildning

UNICEF Sverige har en skolkampanj "Operation Dagsverke" där elever får chansen att lära sig mer om barns rättigheter och skapa egna insamlingskampanjer. Vi erbjuder skolor möjligheten att boka en workshop med oss för att få praktisk information och interaktion kring årets tema. Vi behöver barnrättsinformatörer som vill och kan genomföra dessa workshoppar på dagtid.

2019 års Operation Dagsverke kommer att gå till UNICEFs utbildnings­program i Filippinerna, ett land som är hårt drabbat av kata­strofer. Men många barn, främst de med funktions­ned­sättning, har inte kunskap om hur de kan förbe­reda sig eller vad de ska göra om det sker en kata­strof. Det vill vi ändra på till­sammans med er. Här kan ni se årets kampanjfilm.

I samband med att kampanjen inleds hålls en konferens för medverkande skolor den 27 september. Då möter vi också särskilt inbjudna gäster från Filippinerna. Om du har möjlighet får du gärna delta. Vi håller utbildning för volontärer, kring uppdraget, den 28-29 september.

Specifika önskemål eller information: 
För att vara aktuell för uppdraget med fokus på Operation Dagsverke vill vi att du: Har möjlighet att göra uppdrag på dagtid, skoltid. Är energifylld och utåtriktad, så att du kan interagera med skolungdomar. Har en positiv inställning till att kunna resa till en skola på en annan ort än den du själv bor på. Tar ansvar för planering av eget upplägg och ser till att du har med dig relevant material till skolorna du besöker. Lördag och söndag den 28-29 september hålls utbildning kring uppdraget och årets tema på hotell Scandic Talk i Älvsjö, Stockholm. UNICEF Sverige står för resa, boende och mat under utbildningen. Du får tillgång till intranät, facebookgrupp och kontinuerlig handledning. Eventuella rese- och boendekostnader i samband med skolbesök på annan ort bekostar UNICEF Sverige.
Minimiåtagande: 
Vi planerar uppdrag och genomförande tillsammans men utgångspunkten är att varje skolbesök är en timma, plus tid för förberedelse och avslut innan och efter. Vi vet inte än hur många skolor som bokar in att de vill ha en workshop men vi planerar för att du genomför tre uppdrag under hösten. Under våren kommer kampanjen också att genomföras, då med nytt land och tema. Vi hoppas att du ska vilja vara med då också.
När och var genomförs uppdraget: 
Skolor kan boka barnrättsinformatörer via formulär på unicef.se. Utifrån de förfrågningarna kontaktas barnrättsinformatörer som bor i närheten av skolan och tar ställning till om tidpunkt och uppdrag passar. De flesta skolor har hittills varit i Stockholm men vi önskar barnrättsinformatörer på flera orter i landet.
Tillgänglighet
Vi styr själva vilka aktiviteter vi deltar på eller genomför och kan då påverka tillgänglighet och anpassning. Uppdraget genomförs på skolor och då brukar det vara lätt att kommunicera kring behov och önskemål innan ett besök.
Organisation: 
UNICEF, Sverige
Anmäl intresse

Anmäl intresse