Grisslehamns Sportklubb — Norrtälje

Aktivitetsdag Idrott och rörelse

Beskrivning

Uppdraget innebär att vara funktionär antingen vid olika tävlingar gå-fotboll, boule, Grisslehamnslöpet eller i caféförsäljning.

Minsta åtagande

3 timmar

När och var sker uppdraget

Grisslehamns Idrottspark

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag