Amnesty International — Stockholm

Amnesty Stockholm söker drivna aktivister till vårt rekryteringsteam

Spara

Beskrivning

Är du intresserad av rekrytering till ideell verksamhet, organisationsutveckling, eller strategiskt arbete? Vill du förbättra ditt ledarskap och förmåga att engagera andra? Eller vill du kanske få möjlighet att lära känna nya härliga människor? Då är Amnesty Stockholms rekryteringsteam något för dig!

Som medlem i rekryteringsteamet i Stockholm guidar du kontinuerligt nya intresserade aktivister till rätt plats i organisationen. Det innebär mycket mail- eller telefonkontakt dels med intresserade, och dels med Amnesty Stockholms olika delar. Därför söker vi dig som har goda kommunikationskunskaper i svenska, och som har en god förmåga att snabbt sätta dig in i Amnestys organisationsstruktur. Tidigare erfarenhet av ideellt arbete eller rekrytering är meriterande men inget krav.

I Stockholm finns upp emot 50 olika arbetsgrupper av aktivister, som arbetar med särskilda rättighetsfrågor eller på specifika arbetssätt. Rekryteringsteamet ansvarar för att utveckla Amnesty Stockholms rekryteringsstrategi och rekryteringsrutiner, dels så att de här existerande arbetsgrupperna kan växa, och dels så att vi också kan få fler arbetsgrupper. Ett annat mål kan också vara att öka mångfalden i organisationen, och nå ut till nya målgrupper. Som en del av rekryteringsteamet kommer du därför, tillsammans med med mer erfarna rekryterare, utveckla vårt strategiska arbete, och också vara med att sätta rutiner för teamet och för Amnesty Stockholm i stort. Därmed finns stort utrymme att växa som aktivist hos oss, för att stegvis kunna ta på sig mer ansvar och bli en ledarfigur i organisationen.

Projekt som mer erfarna rekryterare kan tänkas driva, skulle till exempel kunna vara externa rekryteringsevent, där vi försöker nå ut till allmänheten eller till specifika grupper, eller interna rekryteringsutbildningar för våra aktivister. Vidare planerar vi just nu att kunna starta upp nya arbetsgrupper, där vi kommer att punktrekrytera nya aktivister att forma en arbetsgrupp, och därefter coacha gruppen tills den kan stå på egna ben. Här ingår därför ett brett ansvar, där vi hjälper den nya gruppen med allt från formalia, mötesstrategier och ansvarsfördelning, till rekrytering, projektledning och kommunikation. Vår förhoppning är att du efter en tid med oss kommer att kunna driva liknande projekt som en mer eller mindre självständig projektledare. 

Minsta åtagande

Vi förväntar oss att du i genomsnitt kommer att kunna lägga någon timme i veckan, och att du kommer att kunna vara aktiv i åtminstone ett år.

När och var sker uppdraget

Vi jobbar delvis digitalt, med digitala gruppmöten på kvällstid. Dock hoppas vi kunna träffas mer fysiskt under våren.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen