Individuell Människohjälp/IM, Skåne — Malmö

Är du aktivist i Malmö?

Beskrivning

Äntligen kommer IM Young till Malmö!

IM Young Malmö är en samlingsplats för unga aktivister i åldrarna 15-25 år. Syftet är att gruppen ska vara en grund att stå på för ungdomar som vill ha en plattform för att driva och påverka inom de frågor de brinner för. Med huvudsakliga teman som demokrati och mänskliga rättigheter arbetar vi med påverkansarbete genom att granska den politik och de förändringar som sker i vårt samhälle i syfte att göra ungas röst hörd och på lång sikt uppnå förändring.

I praktiken innebär detta allt från att organisera event, skriva debattartiklar, spela in en podcast, maila politiker, göra en film, samla in namnunderskrifter, skapa en sociala mediekampanj eller på andra sätt kommunicera förslag till förändring. Det kan också vara att anordna integrationsstärkande aktiviteter som till exempel läxhjälp, språkfika och liknande. Alla deltagare i IM Young har möjlighet att driva gemensamt påverkansarbete med gruppen, och genomföra egna projekt som möjliggörs genom IM Young.

Ingen förkunskap behövs, och engagemanget är på dina villkor - hör av dig om du är intresserad!

IM är en feministisk och antirasistisk biståndsorganisation som arbetar för socioekonomisk inkludering och stärkandet av civilsamhällets utrymme och kapacitet. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

Minsta åtagande

1-2 timmar i veckan.

När och var sker uppdraget

Vi kommer ha fysiska träffar i Malmö, men ses även digitalt ibland.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen