1825 – För unga vuxnas psykiska hälsa — Stockholm

Bli volontärterapeut hos 1825 och stöd unga vuxna

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Idag finns det närmare en miljon unga vuxna i Sverige. Antalet unga vuxna med psykiska besvär har fördubblats sedan 1980-talet. Många lider av psykisk ohälsa till följd av svåra händelser under barndomen och saknar en trygg vuxen i sitt liv för råd, stöd och vägledning. Vi ser även en växande existentiell ohälsa där många uttrycker brist på känslor av mening, samhörighet och tilltro inför framtiden. Vårdköernas belastning är skyhög och unga vuxna får därför inte hjälp i tid.  

Så här kan vi inte ha det!  

Brinner du för unga vuxnas psykiska hälsa och har utbildning och erfarenhet av psykoterapi eller psykosocialt stöd? Då behövs du hos 1825!  
Stiftelsen 1825 arbetar med att främja unga vuxnas psykiska hälsa genom psykoterapi, psykosocialt stöd, kunskapsutveckling samt påverkansarbete. Verksamheten drivs helt utan offentligt stöd och därför bygger en stor del av vår stödverksamhet på ideella krafter så att vi kan göra skillnad för fler.  

Som volontär hos oss: 
 • Bidrar du direkt till att unga vuxna får en bättre psykisk hälsa genom individuella samtal.  
 • Arbetar du med din metod. Vår verksamhet har en integrativ miljö och vi välkomnar terapeuter med olika inriktningar. 
 • Utvecklar du dina terapeutiska färdigheter och breddar din kompetens.  
 • Erbjuder vi dig handledning varannan vecka av en handledarutbildad psykoterapeut 
 • Får du ett kollegialt sammanhang och träffar likasinnade. 
 • Får du bestämma behandlingstiden själv. Du är inte styrd av t.ex. regionens ramar utan det är din terapiform och den unga vuxnas behov som styr. 

Om uppdraget: 
 • Du åtar dig att ha minst två patient-timmar per vecka under minst ett år. 
 • Du erhåller handledning varannan vecka. Legitimerade terapeuter kan välja att avstå. 
 • Du behöver ha en psykoterapeutisk grundutbildning (steg 1) och en akademisk examen eller vara legitimerad psykoterapeut/psykolog.  
 • Du behöver ha minst 25 timmar i egenterapi 

Du kan vara etablerad varsomhelst i landet. Om du arbetar i Stockholm kan du ta emot de unga i våra vackra terapirum i centrala Stockholm. Jobbar du utanför Stockholm kan du vara med i vår nystartade verksamhet där vi erbjuder terapi online för att nå fler unga vuxna i hela landet.  

Bli volontär idag! Var en del av förändringen, för ungas psykiska hälsa!  

Minsta åtagande

Två terminer

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs i Stockholm eller digitalt (för legitimerade)

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara