Pamoja Girls — Stockholm

Bli Ambassadör för Pamoja Girls i höst!

Sista anmälningsdatum

2021-10-31

Beskrivning

Som lokal Ambassadör för Pamoja Girls är du med och skapar ett uppslag i boken som skapar diskussion kring ämnen som förenar kvinnor. Boken innehåller fem kapitel som är inspirerade från Maslows Behovstrappa, vilka är:  
 1. Fysiologi 
 2. Trygghet och säkerhet 
 3. Gemenskap och Relationer 
 4. Självkänsla 
 5. Självförverkligande. 
Under varje kapitel finns 10 ämnen som hänger ihop med det övergripande ämne på varje kapitel.
Vi är idag 94 stycken ambassadörer i Sverige och Danmark men har som mål att samla 100 stycken ambassadörer i Skandinavien och sedan 50 stycken så kallade "Country Ambassadors" som ska sprida vårt budskap internationellt. Som Ambassadör för Pamoja Girls kommer du bli tilldelad en samarbetspartner samt ett ämne och blir en del av ett nätverk med unga kvinnor världen över som är med och påverkar framtida generationer av tjejer. Vi ser så mycket framemot att få berätta mer och hoppas att du vill bli en del av Pamoja Girls! Tillsammans skapar vi förändring. 

När och var sker uppdraget

Vi kommer överens om var och när uppdraget genomförs tillsammans. Det är möjligt att genomföra uppdraget helt på distans från hela Sverige.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Svenska kyrkan Alingsås

Konsertvärd

 • Kultur
Plats Alingsås