Mitt Livs Val — 2 platser

Bli CV-coach för en nyanländ ungdom - ge individuellt stöd och hjälp som gör stor skillnad!

Spara

Beskrivning

Som CV-coach ger du ett ovärderligt stöd där ungdomarna behöver det som mest!
I Mitt Livs Vals arbetsmarknadsförberedande program, FRAMÅT!, deltar nyanlända ungdomar för att få mer kunskap och stöd inom arbetsmarknad, arbetsliv och utbildningsvägar. Det finns ett stort behov av att få guidning och stöttning i att skriva CV och personligt brev samtidigt som det är grunden för att få ett jobb. Som CV-coach stöttar du därför en ungdom i att skapa eller förbättra sitt CV och grunden till ett personligt brev. Du och ungdomen kommer överens om hur coachnings-tiden på max 3 timmar disponeras och om ni ska ses digitalt eller fysiskt. Att vara CV-coach är utvecklande och givande eftersom du både få vara med och bidra till en ungdoms möjlighet att söka och få jobb samtidigt som du förbättrar dina kunskaper inom coachning. Med en tidigare CV-coachs egna ord: 

"Väldigt kul och givande att (förhoppningsvis) ha fått göra skillnad för någon annans liv och gett lite bättre möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden."

Inför ditt uppdrag som CV-coach deltar du på en 1,5 timmar lång, digital introduktionsträff där du får den föreberedelse och information som du behöver. Under hela coachningen har du möjlighet att få stöd och hjälp från din kontaktperson på Mitt Livs Val som också känner ungdomen du coachar. 

Minsta åtagande

Digital introduktionsträff på 1,5 timmar, därefter coacha en ungdom i att skriva CV och personligt brev i max 3 timmar.

När och var sker uppdraget

Vi håller den digitala introduktionsträffen på kvällstid, ca 1,5 timmar. Du och ungdomen kommer överens om tiderna för era 3h coachning.

Platser

  • Göteborg
  • Stockholm

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen