jagvillhabostad.nu — Jönköping

Bli en del av kampen för en jämlik bostadsmarknad och stärk ungas livsvillkor. Vi söker b.la kommunikatör, medlemssamordnare och utbildare - inga förkunskaper krävs!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

jagvillhabostad.nu ska starta lokalförening i Jönköping och söker styrelseledamöter för 2023-2024
 
Bostad är en mänsklig rättighet och en grundförutsättning för övriga livet, ändå har vi en akut bostadskris där hundratusentals unga i Sverige saknar en trygg bostad. För många är det omöjligt att konkurrera på en bostadsmarknad som kräver orimligt lång kötid, stort kapital eller rätt kontakter. Resultatet är att ungas liv och valmöjligheter begränsas kraftigt. I stort leder situationen till ökad otrygghet, ekonomisk utsatthet och sämre möjligheter för unga att tillgodogöra sig annan social trygghet och delaktighet i samhället. Detta är ett politiskt problem – som går att förändra. I jagvillhabostad.nu kämpar vi tillsammans för den förändringen och ju fler vi är, desto större skillnad gör vi.

Du behövs! Inga förkunskaper krävs och olika erfarenheter välkomnas. Vi utbildar dig internt och handleder dig genom hela uppdraget.  

Som styrelseledamot är du med och genomför aktiviteter i lokalavdelningen tillsammans med övriga styrelsen. Uppdragen är flexibla och ni planerar tillsammans hur ni i styrelsen fördelar uppgifter utifrån intresse och förutsättningar. 

Exempel på aktiviteter i styrelsen: 
 • Anordna upplysningsaktiviteter för unga i kommunen såsom föreläsningar, skolbesök och dylikt
 • Driva påverkansarbete genom exempelvis kampanjer i sociala medier, skriva debattartiklar och möta politiker
 • Delta på eller anordna event som berör bostadspolitiska frågor i kommunen såsom workshops, mässor, panelsamtal
 • Hålla bostadspolitiska utbildningar för unga och makthavare 
 • Delta på 1 styrelsemöte i månaden 

Vi söker personer som är intresserad av dessa roller:
 • Vice ordförande: stöttar ordförande att leda styrelsens arbete, kliver in om ordförande är frånvarande etc. 
 • Kommunikatör: uppdaterar sociala medier, planerar kampanjer, tar fram grafiskt material etc. 
 • Opinionsbildare: planerar påverkansinsatser såsom debattartiklar, möten med politiker, påverkanskampanjer etc. 
 • Upplysare/utbildare: planerar besök, föreläsningar och events riktade till unga för att sprida information och tips om bostadsmarknaden samt planerar och håller bostadspolitiska utbildningar för unga eller makthavare etc.  
 • Medlemssamordnare: kommunicerar med medlemmar, anordnar medlemsaktivteter, medlemskampanjer etc. 
 • Allmän ledamot: Ej specifik roll, deltar i planering och aktiviteter utifrån behov och intresse. 

Hur blir jag aktiv i en lokal styrelse?
 • Du kan bli aktiv i en styrelse vid ett årsmöte eller när det finns vakanta poster
 • Skicka in ansökan via formuläret nedan
 • Vi kontaktar dig med mer information
 • Vid antaget uppdrag får du grundutbildning + introduktion till ditt specifika uppdrag

Vad får jag av att vara aktiv i en lokal styrelse?
Genom att vara engagerad i jagvillhabostad.nu bidrar du till att stärka ungas livsvillkor. Du blir en del av en rikstäckande gemenskap som brinner för en trygg och jämlik bostadsmarknad för alla unga. I uppdraget får du möjlighet att utvecklas inom bland annat ledarskap, praktiskt förändringsarbete, projektledning, påverkansarbete, folkbildning, eventplanering kommunikation och såklart bostadspolitik. Det är dessutom en väldigt bra merit inför framtiden.

Välkommen med din intresseanmälan! 

Minsta åtagande

Räkna med att avsätta 6h/månaden för uppdraget. Det innefattar ett styrelsemöte i månaden, tid till planering och aktuella aktiviteter kopplat till uppdraget. Du förväntas genomgå en obligatorisk grundutbildning (6h totalt) i början av ditt uppdrag.

När och var sker uppdraget

Uppdraget utförs löpande under verksamhetsåret 2023-2024. Plats bestäms i samråd med övriga styrelsen men utgår från Jönköping med omnejd.

Tillgänglighet

Tillgänglighet anpassas efter behov. En behöver dock ha möjlighet att delta på digitala möten på Google Meets via en egen dator.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara