Röda Korset, Umeåkretsen — Umeå

Bli frivillig mentor för en våldsutsatt kvinna

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Stella är en stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn som är i behov av socialt, emotionellt och praktiskt stöd när dom ska återetablera sig i samhället efter uppehåll på skyddat boende eller andra stödinsatser från Umeå Umeå tjej- och kvinnojour, Centrum mot våld eller Umeå kommun.
Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som mentor till en våldsutsatt kvinna ska du vara ett stöd, en resurs och en vän i en period som för många kvinnor upplevs som svår och sårbar.  Ditt uppdrag är att möta kvinnan utifrån hennes önskemål och behov där du ser mötet som en möjlighet till att ta del av hennes livsvärld och låta henne ta del av din, samtidigt som du delar med dig av dina resurser, erfarenheter och kunskaper. För att bli en mentor i Stella måste du ha tid till att lyssna, vara en medmänniska, samt ha en önska om att göra något gott för andra. 
 
 
 

Minsta åtagande

Ni ses 2 gånger i månaden, några timmar åt gången

När och var sker uppdraget

Uppdraget utförs i Umeå. Vart ni ses avgör du i samråd med kvinnan du blir mentor till .

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen