Drivkraft, Helsingborg — Helsingborg

Bli läxhjälpare hos Drivkraft Helsingborg!

Spara

Beskrivning

Som läxhjälpare kommer du till en skola där vi håller i en läxhjälp och hjälper eleverna med sina läxor. På varje läxhjälpstillfälle finns det alltid en ansvarig från Drivkraft. Den ansvarige ser till att läxhjälpen är bemannad av läxhjälpare. Du hjälper eleverna med någon specifik läxa eller jobbar vidare i något ämne som eleverna behöver extra stöd i och du ställer upp så ofta du har möjlighet.

Vi finns idag på Elinebergsskolan, Ättekullaskolan, Tågaborgsskolan, Högastensskolan, Anneroskolan och Aktivitetshuset Tryckeriet, där vi en gång per vecka ca 1- 1,5 timme hjälper eleverna med deras läxor. Vi bemannar med frivilliga som förutom att hjälpa till är goda förebilder för eleverna. Vi strävar efter att bygga goda relationer och agera som bollplank. Våra läxhjälpare är inte lärare utan försöker i första hand komplettera det arbete som föräldrarna hemma förväntas göra.

Vi har alltid med oss fika för att fylla på energiförrådet och vi strävar efter att hela läxhjälpen förflyter i en god anda. 

När och var sker uppdraget

Läxhjälpen bedrivs efter skoltid på skolan, mån-tors med start kl.14:30 eller senare.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen