Kvinnojouren i Sundbyberg — Sundbyberg

Bli styrelseledamot för Kvinnojouren i Sundbyberg

Spara

Beskrivning

Vill du vara med i vår styrelse och arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld? 
Kvinnojouren i Sundbyberg grundades 2015 och är en idéburen ideell förening. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Kvinnojouren arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld genom att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och genom att sprida kunskap om våld i nära relationer.  Vi är en relativt ny jour vilket innebär att vi ständigt är i utveckling. Vår verksamhet styrs, bedrivs och utvecklas av styrelsen, verksamhetsansvarig samt av de volontärer som är aktiva i föreningen.

I dagsläget består stödverksamheten av jour vid fyra tillfällen per vecka då våra volontärer tar emot stödsamtal via chatt, mejl och telefon. Vi erbjuder även juridisk rådgivning (ett tillfälle per vecka) i frågor kopplat till våld i nära relation, samtalsgrupper och enskilda samtal. Stödverksamheten sköts huvudsakligen av verksamhetsansvarig för Kvinnojouren. 

Kvinnojourens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare, minst två ledamöter samt minst en suppleant. Alla ledamöter har olika ansvarsområden vilka styrelsen fördelar internt utifrån kompetens och intresse. 
Just nu söker vi efter kassör, ledamöter, suppleant samt en revisorssuppleant.
Uppdraget som kassör är på två år, uppdragen som ledamot/suppleant och revisorssuppleant är på ett år.
Erfarenhet av och kunskap om personalfrågor/arbetsgivaransvar samt tidigare erfarenhet av styrelse-/ledningsarbete och chefs-/ledarroll är meriterande.

Styrelsen väljs vid Kvinnojourens årsmöte den 22 mars 2023.

Kassör 
Som kassör innehar du tillsammans med ordföranden en av styrelsens viktigaste poster. Du kommer att säkerställa att föreningen har en fungerande ekonomi som gör att vi får en ändamålsenlig och trovärdig verksamhet. Som kassör ansvarar du för att redovisa föreningens tillgångar. 
Se separat annons här på Volontärbyrån för omfattande beskrivning av detta uppdrag.
 
Ledamot/Suppleant
Styrelsens arbete är både strategiskt och operativt. Det innefattar bl.a. att diskutera och ta beslut kring frågor inom verksamheten, till exempel anslagshantering, budget, marknadsföring, rekrytering, volontärutbildningar, m.m. Styrelsen fungerar även som arbetsgivare (anställd sedan 2020) och är ytterst ansvarig för verksamheten.

Revisorssuppleant 
Uppdraget innebär att bistå revisorn i granskning av styrelsens arbete samt i upprättandet av revisionsberättelse. 

Om något av uppdragen ovan låter intressanta ber vi dig skicka in din intresseanmälan senast den 12 februari 2023. 

Minsta åtagande

Styrelsen har i regel ett möte per månad. Vid sidan av styrelsemötena har styrelsen också kontakt via mejl och telefon och under grundutbildningar för nya volontärer kan styrelsen behöva finnas på plats. Det är viktigt att du har ett driv och intresse för verksamheten. Vidare är det av yttersta vikt att du har möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag. För bättre uppskattning av tidsåtgång ta gärna kontakt med valberedningen och fråga specifikt utifrån den roll du är intresserad av.

När och var sker uppdraget

Under pandemin har styrelsen arbetat huvudsakligen på distans. I vanliga fall träffas styrelsen på en plats som ni kommer överens om tillsammans.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

4H-gården, Eolshälls

Stapla hö

  • Barn och ungdom
  • Djur och natur
Plats Stockholm