Fältbiologerna — 3 platser

Bli styrelsemedlem i Fältbiologernas distrikt!

Beskrivning

Nu har det blivit dags att välja en ny styrelse till Fältbiologernas distrikt i Stockholm-Uppland-Gotland!

Vi söker dig som vill vara med och förvalta organisationen på regional nivå. Till styrelsen söker vi följande poster: ordförande, ledamöter, valberedning. Som styrelsemedlem är du en del i att Fältbiologerna växer och utvecklas så att vi kan bidra ännu mer i omställningen till ett hållbart samhälle och möjliggör för fler unga att komma ut i naturen. 

Uppdraget går ut på att kontinuerligt medverka på möten, som kan ske både digitalt och fysiskt beroende på vad styrelsen själva kommer överens om. Mellan mötena ansvarar du för att genomföra de uppgifter som ni bestämt på styrelsemötena. Styrelsens roll är att leda distriktet, ha kontakt med de lokala föreningar som ingår samt att organisera vissa regionala aktiviteter, till exempel samåkningar, värvningar eller introhelger. Till hjälp har styrelsen en anställd kanslist som kan avlasta och stötta, genomföra vissa uppgifter samt sköta stor del av administrationen. 

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Det viktigaste är att du är engagerad och intresserad av att lära dig! För att söka uppdraget ska du vara medlem i Fältbiologerna och bo i Stockholms län, Uppland eller Gotland. 

Ta chansen att ansöka nu för att få jobba med ungas engagemang, naturvård och miljöpolitik! 
Vi är Fältbiologerna; Ute i naturen - inne i miljödebatten! 

Minsta åtagande

Delta på styrelsemöten ca 6-12 gånger per år. Medverka i planering och utförande av nästa års årsmöte. Genomföra de arbetsuppgifter som du tar på dig i styrelsen.

När och var sker uppdraget

Styrelsemedlemmarna kommer själva överens om när och var uppdraget genomförs. Möjlighet till att ha möten digitalt finns, om styrelsen önskar.

Platser

  • Stockholm
  • Uppsala
  • Gotland

Tillgänglighet

Uppdraget utförs i olika lokaler, som styrelsen själva kan styra. Därför svårt att ge en beskrivning av tillgängligheten. Vi strävar efter att ha god tillgänglighet.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen