Röda Korset, Linköping — Linköping

Bli volontär i Cykelskolan för kvinnor i Linköping!

Spara

Beskrivning

Älskar du att cykla? Du behövs i Ryd, Berga och Skäggetorp!

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom cykelskolan bidrar du till att människor lär sig att cykla, utveckla sitt självförtroende och övervinna sina rädslor. Cykla är inte bara att ta sig fram. Det är också ett sätt att ta sig in i samhället. Att kunna cykla förbättrar deltagarnas möjlighet att kunna transportera sig i sin stad och därigenom minska utanförskap och ofrivillig isolering. Verksamheten bidrar även till ett ökat nätverk samt språkträning. Många påtalar hur viktigt det är att kunna cykla tillsammans med sina barn och känna trygghet i att man kan regler på vägarna. Flera vill gärna lära sig cykla då det kan vara avgörande om man får ett arbete eller inte. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter. 

Platser:
Skäggetorp, Nygårdsskolans grusfotbollsplan: torsdagar kl 17:30-19:00. 
Ryd, Ryds Herrgård, tisdagar kl. 17:30-19:00 
Berga, Berga By: måndagar kl. 17:30-19:00 

Störst behov av volontärer har vi i Ryd och Skäggetorp.
Skriv i din anmälan i vilken stadsdel du är intresserad av att engagera dig.
HÖSTTERMINEN 2022. V.35-42
DEADLINE för anmälan: 10 augusti. 
 
Uppdragsbeskrivning: 
Du förväntas: 
 • Välkomna deltagarna.
 • möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande  
 • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna.  
 • Dela ut cyklar och hjälmar.
 • Se till att hjälmtvånget efterlevs.
 • Stötta deltagarna i cyklingen. 
 • Ta bilder.
 • Fika.
 • Peppa, heja på och motivera! 
 • Ta ansvar för din tidsplanering och närvara vid alla 7 tillfällen. 

Du får:
 • En unik gemenskap präglad av inkludering och glädje. 
 • Fika. 
 • Tydligt syfte med ditt engagemang.
 • Utbildning via Röda Korset samt vidareutbildning och möjligheter till avancemang inom uppdraget. 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. 
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 
 För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • ha en god kommunikativ förmåga 
 • kunna cykla 
 • vara genuint intresserad av människor och vara pedagogisk och inlyssnande 
 • förmåga att organisera och planera 
Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. 
Det är också viktigt att du: 
 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom  
 • är nyfiken, lyhörd och flexibel  
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer
Läs gärna mer om våra verksamheter på vår hemsida, Instagram och Facebook. 
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 
 
Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Minsta åtagande

7 tillfällen. 1 dag i veckan, 1,5timme/tillfälle. kl.17:30-19:00 (Måndagar i Berga, tisdagar i Ryd och Torsdagar i Skäggetorp)

När och var sker uppdraget

Berga- Måndagar Ryd- Tisdagar Skäggetorp- Torsdagar.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen