Röda Korset, Linköping — Linköping

Bli volontär i Läxhjälpen för ungdomar och vuxna i Skäggetorp

Spara

Beskrivning

Pandemin har försvårat skolgången för många barn, ungdomar och vuxna. Nu är det viktigt att de får stöttning i läxläsningen för att inte få mer långtgående konsekvenser av den omfattande distansundervisningen som rått. 
Vi möter likväl svenska som utlandsfödda barn, ungdomar och vuxna, från grundskolan, mellanstadiet och SFI-vuxenutbildningen. Vi behöver bli fler för att stärka upp gruppen Läxhjälpare i Linköping för att möta behoven! 
Läxhjälpen är en givande verksamhet som hjälper ungdommar och vuxna att växa och utvecklas. Du kommer vara en viktig person för våra besökare och därför är det också viktigt att ditt engagemang är långsiktigt. 

Du behövs! 
Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig inom läxhjälp bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Idag ställs höga krav på skolgång och utbildning. Där skolans resurser inte räcker ger du extra stöd till både unga och vuxna i skolarbetet. Lika viktigt är att läxhjälpen erbjuder ett sammanhang och social gemenskap. 
Höstterminen 7 september-14 december.  
Sök senast 10 augusti. 
 
Uppdragsbeskrivning 
Du förväntas: 
 • stödja barn och vuxna att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och förklara. 
 • i lugn och ro lösa problem tillsammans med deltagarna. 
 • förklara uppgifter och sammanhang och att visa var deltagaren själv kan söka information och fakta.  
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  
 • vid läxhjälp i skolan bör du ha ett nära samarbete med läraren i den klassen barnen kommer från. 
Du får:
 • En meningsfull och rolig fritidssyssla.
 • Social gemenskap.
 • Efterttraktat engagemang på ditt CV. 
 • Glädje i vardagen. 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • lämna ett utdrag ur belastningsregistret. 
 • ha erfarenhet av att arbeta i grupper. 
 • ha pedagogisk förmåga. 
 • för det här uppdraget begär vi ett utdrag ur belastningsregistret eftersom informationen emellanåt riktas mot ungdomar 
 • prata bra svenska. 

Det är också viktigt att du:  
 •  är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom. 
 •  är nyfiken, lyhörd och flexibel. 
 •  är kreativ. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  
Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 

Minsta åtagande

Du åtar dig att: i dialog med frivilligledaren komma överens om en omfattning som passar både dig och verksamheten. Engagera dig kontinuerligt i Läxhjälpen i minst 12 månader.

När och var sker uppdraget

Onsdagar kl. 16:00-18:00. På Röda Korset inne i Skäggetorp Centrum.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen