Röda Korset, Linköping — Linköping

Vill du bidra till integration och språkutveckling? Bli volontär på Språkcafé och läxhjälp!

Spara

Beskrivning

Språket är A och O, och några bokstäver till.


Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom Träna svenska bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter. När vi träffas utgår vi från deltagarnas språknivå och intressen som kan vara olika från gång till gång. Det viktiga är att vi övar och hjälper varandra att utveckla språket, inte att kunna perfekt grammatik. Lika vanligt är det att våra deltagare har med sig läxor från t.ex. SFI eller vuxenutbildningen som de vill ha hjälp med.

Du behöver inte ha någon expertkunskap, det viktigaste är att du är nyfiken och delar med dig av dina kunskaper i det svenska språket och stöttar i läxläsningen.Som volontär på Språkcafé får du:
 • Nätverk med samhällsengagerade personer. 
 • Introduktion och utbildning om Röda Korset. 
 • Möjlighet att konkret göra skillnad i ungas och vuxnas liv. 
 • Tillsammans med Röda Korset Linköpingsorten arbeta för integration och inkludering i Linköping.

Uppdragsbeskrivning 
Du förväntas: 
 • anpassa såväl grupp som metod efter deltagarnas egna förutsättningar.  
 • möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande 
 • aktivt söka efter metoder för att göra verksamheten så givande som möjligt för frivilliga och deltagare. Detta kan exempelvis ske genom dialog med andra liknande verksamheter.  
 • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.  


HÖSTERMINEN V.34- V.50

Språkcaféer och Läxhjälp: 

 1. Skäggetorp Centrum, Röda Korsets mötesplats. 
  Tisdagar kl. 16:30-18:00, torsdagar kl.16:30-18:00 
 2. Ryds Herrgård, onsdagar kl. 16:00-17:30
 3. Berga kyrka, onsdagar kl. 15:30-17:00
 4. Lambohovs kyrka, tisdagar kl. 17:30-19:00
 5. Stadsbiblioteket, torsdagar kl. 17:00-18:30 

Omfattning 
Du åtar dig att:  
 • delta på Språkcafé/Läxhjälp 1 gång i veckan i minst 6 månader.

Är det här du? 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.  
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • erfarenhet av att arbeta i grupper 
 • pedagogisk förmåga, vara tålmodig och kunna förklara samma sak på flera sätt. 
 • gilla att snacka och lära känna, för dig, nya personer
 • inställd på att samarbeta med de andra volontärerna för att skapa ett så trevligt och inkluderande Språkcafé för våra deltagare som möjligt. 

Det är också viktigt att du: 
 • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom 
 • är nyfiken, lyhörd och flexibel 
 • är kreativ 
 • kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära 
 • kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer.   

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  
 

Välkommen med din ansökan!

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet  
 Minsta åtagande

1 gång, mellan 1,5-2h i veckan i 6 månader

När och var sker uppdraget

HÖSTERMINEN V.34- V.50 Språkcaféer och Läxhjälp: Skäggetorp Centrum, Röda Korsets mötesplats. Tisdagar kl. 16:30-18:00, torsdagar kl.16:30-18:00 Ryds Herrgård, onsdagar kl. 16:00-17:30 Berga kyrka, onsdagar kl. 15:30-17:00 Lambohovs kyrka, tisdagar kl. 17:30-19:00 Stadsbiblioteket, torsdagar kl. 17:00-18:30

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen