LSU Sveriges ungdomsorganisationer — Stockholm

Bli volontär på ungas förevent inför Stockholm+50 och engagera dig tillsammans med den unga klimatrörelsen!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Nu söker vi volontärer som vill bistå med praktiskt stöd i anslutning till det internationella miljömötet Stockholm+50. LSU – Sveriges ungdomsorganisationer arbetar tillsammans med våra globala partners inom FN med att skapa ett förmöte för unga miljö- och klimatkämpar och nu behöver vi volontärer för att praktiskt stöd inför och under föreventet.

Om Stockholm+50

Den 2–3 juni 2022 så hålls ett internationellt miljömöte i Stockholm med temat ”a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity”. Sverige står tillsammans med Kenya värd för mötet som är en uppföljning på världens första miljökonferens som hölls i Stockholmför 50 år sedan, 1972. Målsättningen med mötet är att snabba på genomförandet av åtaganden som gjorts inom ramen för Agenda 2030 och främja återhämtningen efter Covid-19. 
Läs mer om själva mötet här.

Om ungas engagemang
Ungas engagemang och ambitioner för miljön och klimatet har inte kunnat undgå någon. Inför Stockholm+50 har det unga civilsamhället arbetat med att samla in ungas åsikter och tankar genom regionala och globala konsultationer. På plats under konferensen kommer ett hundratals unga aktiva arbeta för att mötets utkomster och åtaganden blir så ambitiösa som möjligt och för att unga inkluderas i framtagande av åtgärder och rekommendationer.

Som ett led i ungas inkludering anordnar vi tillsammans med den globala ungdomsrörelsen ett förmöte för unga tisdagen den 31 maj i Stockholm. Det är i anslutning till detta möte som vi behöver engagerade volontärer som kan säkerställa att eventet blir så bra som möjligt!

Volontärens roll
Som volontär kommer du att få bistå med alltifrån att hämta upp deltagare och guida dem rätt på flygplatsen, sköta registrering, bistå med matservering, hjälpa deltagare till rätt platser, osv. Själva huvudeventet sker tisdag 31 maj, men vi behöver även volontärer som kan tänka sig att arbeta dagarna innan med att guida på flygplats såväl dagarna efter med liknande uppgifter. 

I din anmälan får du gärna ange vilka dagar och tider som du är tillgänglig så skapar vi ett schema efter detta.

Inför uppdraget kommer vi även hålla 2 upptaktsträffar där vi fördelar ansvar, går igenom roller och ger mer information om eventets utformning. För att du ska kunna delta som volontär krävs det att du kan medverka på båda eller någon dessa träffar i någon form, fysiskt eller digitalt. Träffarna är tänkta att äga rum veckan innan mötet. 

Först till kvarn för uppdraget! Ingen ersättning utgår, men vi betalar såklart för mat under eventet den 31 maj.

Minsta åtagande

Allt hjälp behövs - under själva eventet den 31 maj, men även dagarna inför/efter med upphämtning och eskortering från flygplats/hotell.

När och var sker uppdraget

Stockholm, tisdag 31 maj samt dagarna innan/efter utifrån behov. Förmöte hålls veckan innan.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen