SHEDO — Göteborg

Bor du i Göteborg och vill bidra till förändring för personer med självskadebeteende och ätstörningar?

Sista anmälningsdatum

2021-11-09

Beskrivning

SHEDO är en ideell förening som jobbar med självskadebeteende och ätstörningar. Vi bedriver stöd, bidrar med kunskap och har flera samarbeten med viktiga aktörer i samhället.
Vi söker nu lokalrepresentanter till föreningen. Att vara lokalrepresentant innebär att en är SHEDOs representant inom ett visst område, i en stad/ett par städer eller i en region. Lokalrepresentanternas uppdrag utgår från föreningens syfte och en kan bland annat:
 • Sprida föreningens trycksaker (flyers, färdighetslistor, böcker etc.)
 • Medverka i möten med nätverk, brukarråd och i andra liknande viktiga sammanhang
 • Synas på olika former av konferenser
 • Arbeta aktivt med media (t.ex. genomföra intervjuer i frågor rörande självskadebeteende och/eller ätstörningsproblematik eller informera om föreningen och dess arbete)
 • Sprida kunskap om problematiken

Det viktigaste är att ett har intresse för våra frågor. Alla nya volontärer får introduktion och har ett ständigt stöd utav ansvarig och styrelsen. Utöver detta hålls nätverksträffar två gånger/år där du får chans att träffa andra lokalrepresentanter. Uppföljningssamtal sker per telefon och via videomötesprogram.
OBS: Vid tidigare egen erfarenhet av självskadebeteende/ätstörningar är det viktigt att en mår bra och ser sig själv som frisk innan man åtar sig detta uppdrag.

Minsta åtagande

Som volontär i SHEDO väljer en själv hur mycket tid en vill och kan lägga på sitt uppdrag, men det är viktigt att en är beredd att lägga tid på sitt uppdrag.

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs i din stad (och ibland inom din region) och är fortlöpande.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen