Brottsofferjouren Stockholm-Gotland, Verksamhetsområde Innerstaden-Lidingö — Sollentuna

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland söker engagerade styrelseledamöter!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland söker engagerade ledamöter till styrelsen. Som styrelseledamot kommer du vara delaktig i beslut som rör samtliga verksamheter inom jouren. Styrelsemedlem och ersättare väljs in på 2 år vid årsmöte den 30 mars 2023. I den lokala verksamheten ingår bl.a. ekonomi, marknadsföring, opinionsbildning, brottsofferstöd, stöd i domstol vid Attunda, Norrtälje och Gotland tingsrätter.

Uppdraget är ideellt. Som styrelseledamot uppmuntrar vi att du deltar i de utbildningar, föreläsningar och aktiviteter som jouren anordnar.

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder medmänskligt stöd till vittnen, brottsoffer och anhöriga. Lokala jourer finns över hela landet. Ett förbundskansli och en nationell telefonlinje ingår också i organisationen. 
Vi söker styrelseledamöter enligt följande:
 En person med ekonomikompetens.
 En person med HR-kompetens eller -intresse.
 En person med mediekunskap, kännedom om sociala medier som Instagram och Facebook. 
Välkommen med din ansökan!
Valberedningen, Brottsofferjouren Stockholm-Gotland 

Minsta åtagande

Styrelsemöten äger rum en gång i månaden med uppehåll i juli, främst på kvällstid i våra lokaler på Sköldvägen i Sollentuna.

När och var sker uppdraget

Utöver styrelsesammanträden enligt ovan förväntas du finnas tillgänglig för andra styrelseledamöter och verksamheten så som ditt uppdrag/ansvar kräver.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen