Brottsofferjouren Stockholm-Gotland. Verksamhetsområde: Norrort och Innerstaden — Sollentuna

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland söker ideell kassör!

Beskrivning

Brottsofferjouren Stockholm-Gotland söker en ideell kassör till styrelsen. 
Som kassör i styrelsen kommer du vara delaktig i beslut som rör samtliga verksamheter inom jouren, med särskilt ansvar för jourens ekonomi. I uppdraget ingår bl.a. budgetansvar, projekt-/bidragsansökningar tillika redovisningar, samt företräda jouren vid avtalsförhandlingar och -uppföljningar med finansiärer. Vi har avtal med extern leverantör som sköter bokföring och löner. 

Styrelsemedlemmar väljs in på 2 år och uppdraget är ideellt (ej avlönat). I den lokala verksamheten ingår bl.a. ekonomi, marknadsföring, opinionsbildning, brottsofferstöd, samt stöd i domstol vid Attunda, Norrtälje och Gotlands tingsrätter. Som styrelseledamot uppmuntrar vi att du deltar i de utbildningar, föreläsningar och aktiviteter som jouren anordnar.  

Brottsofferjouren är en ideell organisation som erbjuder medmänskligt stöd till vittnen, brottsoffer och anhöriga. Lokala jourer finns över hela landet. Ett förbundskansli och en nationell telefonlinje ingår också i organisationen. 


Välkommen med din ansökan!

Minsta åtagande

Styrelsemöten äger rum en gång i månaden med uppehåll i juli, främst på kvällstid i våra lokaler på Sköldvägen i Sollentuna.

När och var sker uppdraget

Utöver styrelsesammanträden enligt ovan förväntas du finnas tillgänglig för andra styrelseledamöter och verksamheten så som ditt uppdrag/ansvar kräver.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen