Rädda Barnen Gävleborg — Hudiksvall

Café Världen - en mötesplats för mångfald och integration

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Volontärer kommer att vara en del av att verka språk och hälsofrämjande. 

Aktivitet för integration som ska leda till social inkludering i samhället och ge ökade möjligheter till ny mötesplats för nyanlända. Genom detta skapas möjligheter till nya kontakter, intressen och erfarenheter samtidigt som man övar det svenska språket i samverkan med det civila samhället. Aktiviteterna ska fungera språkfrämjande, hälsofrämjande och/eller nätverksbyggande. Aktiviteterna syftar också till att förbereda inför kommande insatser för etablering, lärande och arbete. Genom hälsofrämjande aktiviteter får både vuxna och barn en möjlig väg in i föreningslivet, vilket i sig självt har stor inverkan för det sociala nätverket.  

 • Musik - förenar och ger mening
 • Högläsning – språkfrämjande 
 • Stads orientering - lokalkännedom 
 • Fysisk aktivitet – hälsofrämjande 
 • Cykling – minska utanförskap, lokalkännedom 
 • Måla och skapa – bildterapi/ terapi 

Minsta åtagande

Uppdraget kommer att vara 14 tillfällen under höstterminen 2022 med start från 12 Augusti. Det finns inge krav att närvara på alla de tillfällena som volontär. Man bokar de datum som passar en bäst.

När och var sker uppdraget

Verksamheten kommer att anordnas på Café August i Hudiksvall.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen