Frivillig Väntjänst — Stockholm

Dela med dig av din trygghet - bli ledsagningsvolontär!

Spara

Beskrivning

Frivillig Väntjänst (FV) förmedlar ideella krafter (volontärer) som stöd och sällskap till äldre och personer med funktionsvariationer (hjälpsökande). Därmed bidrar vi med att bryta ofrivillig ensamhet samt till en förhöjd livskvalitet och en meningsfull tillvaro för såväl hjälpsökande som volontärer, samtidigt som vi är ett komplement till samhällets resurser. Frivillig Väntjänsts vision är att vi ska bidra till ett medmänskligare samhälle. FV har för närvarande drygt 160 volontärer/medlemmar och över 350 hjälpsökande. Volontärerna turas om på uppdragen utifrån den möjlighet du har att engagera dig. När du anmält ditt intresse så kontaktar vi dig för en intervju och sedan matchas du ihop med en hjälpsökande utifrån era intressen och din möjlighet att engagera dig. 

Vi söker nu efter ledsagningsvolontärer som följer med någon som har svårt att på egen hand t.ex. besöka sjukvårdsinrättningar, frisör, fotvård, sociala och kulturella evenemang, köpa kläder, bara komma ut på en promenad eller att få ta en fika.

Som volontär/medlem i FV bidrar du till ökad trygghet i människors vardag genom respekt, engagemang och medmänsklighet. Våra insatser bygger helt på frivilligt arbete och våra medlemmars engagemang, och är kostnadsfria för den hjälpsökande. Din insats kommer att göra stor skillnad för en medmänniska! 
I dessa tider känns vår existens extra viktig!

När och var sker uppdraget

Vanligen utförs uppdragen dagtid måndag - fredag, inom Stockholms stad.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen