Drivkraft, Helsingborg — Helsingborg

Drivkraft Senior - hjälp till med att bryta ensamhetskänslan hos äldre

Spara

Beskrivning

Under 10 år har Drivkraft erbjudit elever på högstadiet samt deras föräldrar möjlighet att få en egen mentor som agerat som en god förebild under en tid i livet. En vän som man har kunnat umgås med, prata med, ta en fika eller promenad med. Många är historierna som återberättar vilken oerhörd betydelse denne mentor haft för den enskilde individen och hur deras samvaro lett till att man klarat skolan med godkända betyg och fått en vän för livet.
Många är de föräldrar som fått en samtalspart, någon att tala svenska med och en vän att samtala med kring det som ibland känns nytt och svårt. Nu tar vi steget vidare och erbjuder äldre en möjlighet till ett nytt bollplank eller vän i sitt liv via Drivkraft Senior.

Skulle du vilja vara en ny vän åt någon som upplever ensamhet eller utanförskap i sitt liv? En samtalspart, någon att ta en promenad med, någon som kan hjälpa till med vissa digitala delar typ ”hur använder jag facetime” eller liknande. Någon som finns där, som kan hjälpa till att bryta ensamhetskänslan och bidra till ett bättre mående. Då är det oss du ska höra av dig till!

Ni träffas 1-2 gånger i månaden under ett läsår och gör olika saker ihop som ni bestämmer tillsammans. Vi ordnar också gemensamma aktiviteter för alla deltagare i Drivkraft Senior. Du får utbildning och handledning av oss innan och under hela ditt mentorskap.
 

Minsta åtagande

Uppdraget utförs i samarbete med Helsingborgshem och erbjuds deras hyresgäster på någon av deras tre trygghetsboenden inom Helsingborgs stad. Det finns gemensamhetslokaler där ni kan träffas eller så ses ni i närheten av där du/ni bor, kanske i centrum etc. Det kommer ni överens om.

När och var sker uppdraget

Uppdraget utförs i samarbete med Helsingborgshem och erbjuds deras hyresgäster på någon av deras tre trygghetsboenden inom Helsingborgs stad. Det finns gemensamhetslokaler där ni kan träffas eller så ses ni i närheten av där du/ni bor, kanske i centrum etc. Det kommer ni överens om.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen