FIAN Sverige — Stockholm

Maträttvisa Sverige söker revisor och valberedare

Beskrivning

Rätten till mat och försörjning och global rättvisa hänger ihop, och är oerhört aktuella frågor. Rätten att försörja sig ekonomiskt och socialt är centralt i Maträttvisa Svergie:s arbete, liksom att respektera och skydda naturen och de människor som försvarar den. Föreningens arbete är baserad på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna särskilt konventionerna om de ekonomiska sociala och kulturella rättigheterna.
Vi söker nu en intern revisor som är beredd att inför nästkommande årsmöte granska föreningens arbete och avlägga revisionsberättelse.

Vi kommer troligen inte ha någon bidragsfinansierad verksamhet och således mycket begränsad revision att genomföra där vi har en mall för att avlägga revisionsberättelsen. Uppdraget är viktigt för att kunna söka bidrag i framtiden och innebär några timmars ideellt arbete inför årsmöte.

Som valberedare så är du kontaktperson till framtida intresserade att sitta i styrelsen.

Anmäl intresse via formuläret nedan. Om du känner någon eller några som kan vara dem vi söker, skicka vidare annonsen!
Kassören kommer att adjungeras in i styrelsen fram till nästa årsmöte.

När och var sker uppdraget

Maträttvisa Sverige har sitt säte i Stockholm, men uppdraget går att genomföra på distans också.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen