Svenska Röda Korset Malmö — Malmö

Frivilliga sökes till barngruppen Flyktfåglarna

Spara

Beskrivning

Du behövs! Svenska Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade driver stödverksamheter för barn som har föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi söker nu frivilliga till vår barngruppsverksamhet Flyktfåglarna.
 
Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Svenska Röda Korsets arbete. Som frivillig inom vår barnverksamhet bidrar du till att stärka barn som anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra barn i liknande situation. 

Uppdragsbeskrivning
Flyktfåglarna är en stödgrupp för barn i åldrarna 7-12 år, där barnen träffas under en termin tillsammans med ca 5 frivilliga. Tillsammans gör gruppen en resa genom barnens liv och tar upp det som är här och nu, det som har varit och vågar drömma om det som kommer komma i framtiden. Genom verksamheten erbjuder vi barn en plats att mötas och bli bemötta på.

Du förväntas: 
 • Ansvara för att planera och genomföra träffarna med barnen.
 • Delta under utbildningsdagen den 4 mars och samt genomföra tre webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • Visa upp utdrag från polisens belastningsregister. 
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap. Det innebär att du kan bli tillfrågad att öka ditt engagemang vid kris.  

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna som krävs för uppdraget.  
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. 

För att kunna utföra uppdraget behöver du: 
 • Ha fyllt 18 år. 
 • Kunna prata och förstå svenska. Språkkunskaper i arabiska, daari eller farsi är meriterande.   
 • Förmåga att skapa en trivsam och öppen stämning. 
 • God samarbetsförmåga. 
 • Kunna skilja på egna behov och andras. 

Därutöver ser vi gärna att du: 
 • Är intresserad av att jobba med barn. 
 • Är lugn och trygg i dig själv. 
 • Är lyhörd och flexibel. 
 • Är lekfull och tycker det är roligt att delta i olika aktiviteter.
 • Är initiativ och ansvarstagande.   

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  
Vi har sju grundprinciper: 
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet 
Vi ser fram emot din ansökan.

När och var sker uppdraget

Träffarna äger rum på onsdagar kl. 17.00 – 20.00 under perioden 15/3 - 7/6 2023. Viss tid för planering tillkommer utöver själva träffarna samt en obligatorisk utbildningsdag söndagen den 4 mara. Träffarna sker i Röda Korsets lokaler i Malmö. Du åtar dig att: Delta vid varje träff under den sagda perioden, med undantag vid sjukdom/plötsliga händelser.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen