Kindness & Compassion — Stockholm

Gruppledare i existentiell hälsa

Spara

Beskrivning

Kindness & Compassion erbjuder samtalsgrupper i existentiell hälsa där människor får möjlighet att tillsammans diskutera de stora livsfrågorna. Grupperna träffas 1 g/v (1, 5 tim) under 8 veckor och som gruppledare följer du en detaljerad manual där ni diskuterar ett tema vid varje tillfälle. Vi använder samtalskorten "När livet utmanar" som är framtagna av Studieförbundet Vuxenskolan och omfattar 8 existentiella teman som inspirerats av WHOs internationella undersökningar om livskvalité. Vi erbjuder både fysiska grupper (Stockholm) men också online grupper så att alla som önskar har möjlighet att delta. Det gör att våra gruppledare och deltagare kan befinna sig var som helst i Sverige. Grupper startar så snart vi har 5-8 deltagare.

Som gruppledare i existentiell hälsa ansvarar du för gruppen men deltar på lika villkor som alla andra i diskussionerna. 

Du kan välja att leda en fysisk grupp (Stockholm) eller onlinegrupp.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda grupper men vi har en utbildning för gruppledare för den som saknar tidigare erfarenhet. Det är en fördel om du själv har gått i en grupp om existentiell hälsa innan du själv leder och kan gärna anmäla dig till en av Kindness & Compassions grupper innan du själv börjar leda. 

Vi erbjuder en gruppledarutbildning lördag 27 augusti kl. 9-12 där alla våra gruppledare träffas och förbereder sig inför terminens start. Den första gruppomgången startar v 35 och den andra gruppomgången startar v 43. Du kan välja att leda en eller båda omgångarna. Är du ny som gruppledare eller vill så gå gärna själv en grupp under omgång ett eller två innan du går in i uppdraget att själv leda grupp i existentiell hälsa. 
Du hittar grupperna på vår hemsida www.kindnessandcompassion.se

Minsta åtagande

Du leder gruppen varje vecka under 8 veckor. Varje grupptillfälle är 1,5 tim. Inför varje gruppträff skickar du ut en påminnelse och ett välkommen till alla gruppdeltagare dagen innan gruppträff. Som gruppledare har du också avstämning varannan vecka under 30 min tillsammans med de andra gruppledarna i Kindness & Compassion. Vi ser gärna att du själv gått i en grupp om existentiell hälsa innan du själv blir ledare. Det startar nya grupper i augusti/september och oktober.

När och var sker uppdraget

Antingen är du gruppledare för en fysisk grupp som träffas på en plats centralt i Stockholm (just nu Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull, Ringvägen 98) eller en onlinegrupp där du sköter gruppträffarna hemifrån din dator. Nya grupper startar i slutet av mars och i augusti/september. Gruppträffarna sker antingen på tisdagar kl. 18-19.30 eller onsdagar kl. 18-19.30 och du väljer den av dagarna som passar dig bäst.

Tillgänglighet

De fysiska grupperna håller i dagsläget till på hotell centralt i Stockholm vilka har hög tillgänglighet. Onlinegrupperna sker via dator/mobil och möjliggör för den som inte har möjlighet att lämna hemmet/orten att delta på distans.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen