Kindness & Compassion — Stockholm

Gruppledare självhjälpsgrupp

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Kindness & Compassion erbjuder samtalsgrupper/självhjälpsgrupper med olika teman där människor får möjlighet att tillsammans diskutera det som känns angeläget i livet. Grupperna kan ha teman som t ex Existentiell hälsa, Skilsmässa/Separation, Från ensamhet till gemenskap, Stress/Utmattning, NPF förälder, Mitt liv - Min hälsa. Alla deltar i gruppen på lika villkor genom att dela sina egna erfarenheter och tankar kring det bestämda ämnet. 

Grupperna träffas 1 g/v (1, 5 tim) under 6-8 veckor och som gruppledare följer du en manual där ni diskuterar ett tema vid varje tillfälle. 

Vi erbjuder både fysiska grupper (Stockholm) men också online grupper så att alla som önskar har möjlighet att delta. Det gör att våra gruppledare och deltagare kan befinna sig var som helst i Sverige. Grupper startar så snart vi har 5-8 deltagare. Som gruppledare ansvarar du för gruppen men deltar på lika villkor som alla andra i diskussionerna. Du kan välja att leda en fysisk grupp (Stockholm) eller onlinegrupp (du leder hemifrån din dator).

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda grupper. Vi har regelbundna träffar för våra gruppledare där vi får stöd och utbyter erfarenheter med varandra samt en gruppledarintroduktion som vi önskar att du går innan du börjar. Nästa tillfälle för gruppledarintroduktion är lördag 7/10 kl. 10-14. Flera av våra gruppledare har valt att gå i en grupp själva innan de börjar leda men du väljer hur du vill göra. Du hittar grupperna på vår hemsida www.kindnessandcompassion.se 

Minsta åtagande

Du leder gruppen varje vecka under 6-8 veckor beroende på vilken grupp du leder. Varje grupptillfälle är 1,5 tim. Inför varje gruppträff skickar du ut en påminnelse och ett välkommen till alla gruppdeltagare dagen innan gruppträff. Som gruppledare har du också avstämning tillsammans med de andra gruppledarna i Kindness & Compassion vid ett par tillfällen. Vi erbjuder ett introduktionstillfälle innan du startar som gruppledare och nästa tillfälle är lördag 7 oktober kl. 10-14 . Det startar nya grupper i oktober (v 43), i januari och mars 2024.

När och var sker uppdraget

Antingen är du gruppledare för en fysisk grupp som träffas på en plats centralt i Stockholm (just nu Clarion Hotel Stockholm vid Skanstull, Ringvägen 98 eller Scandic Malmen, Götgatan 51 vid Medborgarplatsen) eller så leder du en onlinegrupp där du sköter gruppträffarna hemifrån din dator. Nya grupper startar i oktober (v 43), i januari och mars. Gruppträffarna sker antingen på tisdagar kl. 18-19.30 eller onsdagar kl. 18-19.30 och du väljer den av dagarna som passar dig bäst. Skulle inte någon av dessa dagar fungera för dig kan vi diskutera andra möjliga dagar.

Tillgänglighet

De fysiska grupperna håller i dagsläget till på hotell centralt i Stockholm vilka har hög tillgänglighet. Onlinegrupperna sker via dator/mobil och möjliggör för den som inte har möjlighet att lämna hemmet/orten att delta på distans.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen