Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling — Umeå

Gudstjänstvärd på äldreboende

Spara

Beskrivning

Uppdraget är att tillsammans med diakon och präst besöka Ersboda vård och omsorgsboende. Volontärens uppgift är att ansvara för att ta med kaffebröd från kyrkan till samlingen på äldreboendet. Under samlingen bistår volontären de äldre genom att servera och samtala m.m. Efter samlingen hjälper volontären till med att plocka undan disk.

Minsta åtagande

Tisdagar en gång i månaden, kl 13.30 - 15.00. Plats Ersboda vård och omsorgsboende som ligger endast 50 meter från Ersbodakyrkan. Volontären träffar präst och diakon i Ersbodakyrkan kl. 13.30.

När och var sker uppdraget

Tisdagar en gång i månaden, kl 13.30 - 15.00. Plats Ersboda vård och omsorgsboende som ligger endast 50 meter från Ersbodakyrkan. Volontären träffar präst och diakon i Ersbodakyrkan kl. 13.30.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen