Ingen Människa är Illegal, Uppsala — Uppsala

Hjälp papperslösa flyktingar i Uppsala

Beskrivning

Nätverket Ingen Människa är Illegal arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Ingen Människa är Illegal tror på och kämpar för en värld utan nationsgränser, en värld där ingen människa är illegal. 

I Uppsala stöttar vi runt 20 personer; ungdomar, vuxna och barnfamiljer. Vi hjälper till med att hitta boenden, betala hyra, hjälp till sjukvård eller andra livsviktiga kontakter samt ger socialt stöd till den som behöver det. Alla vi som är engagerade i nätverket gör det helt frivilligt och utan betalning. 

Som volontär blir du en del av en större grupp som arbetar tillsammans med att stötta våra kontakter och de som behöver hjälp av oss. 
En del av verksamheten är att stötta och vara en kontaktperson till de vi stöttar. Då har du regelbunden kontakt och förmedlar information och hjälp mellan nätverket och personerna vi stöttar. 
En annan viktig del är att arrangera event och arrangemang, dels för att sprida kunskap om våra frågor, men framförallt för att samla in pengar för att kunna hjälpa våra kontakter med mat, hyra och sjukvård. Återkommande arrangemang som vi har är bruncher, fika och julmarknad, men alla idéer är välkomna!

Minsta åtagande

Vi har månadsmöte en gång per månad då vi pratar om det är några kontakter som behöver extra stöd och planerar kommande arrangemang. Utöver det så delar vi upp våra arrangemang mellan oss och är med på det vi kan.

När och var sker uppdraget

Vår verksamhet sker i centrala Uppsala, främst på kvällar och helger.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen