Individuell Människohjälp, IM lokalförening Jönköping

IM Jönköping söker dig som vill vara valberedare till den lokala styrelsen

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

IM är en idéburen, obunden medlemsorganisation som arbetar globalt för en jämlik och medmänsklig värld.
I Sverige jobbar IM med integration och engagemang. Det gör vi främst genom att skapa mötesplatser för ömsesidigt socialt utbyte där information och erfarenheter kan delas och ett lokalt samhällsengagemang kan mobiliseras. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna verkar vi för en hållbar värld och tar avstånd från all form av diskriminering.  
Vill du hjälpa vår lokalförening i Jönköpings län att finna nya styrelseledamöter? 
Till Jönköpings lokalförening söker vi dig som är intresserad av att som valberedare hjälpa lokalföreningen att hitta nya ledamöter till styrelsen i Jönköpings län. Det innebär att du hjälper organisationen att finna engagerade i IMs hjärtefrågor och som önskar bidra i arbetet att driva föreningen framåt. Du arbetar på förtroende ifrån föreningens medlemmar, men har kontakt, stöd och hjälp av både lokalföreningen och IM som organisation. Du behöver inte ha varit i kontakt med IM tidigare men det är viktigt att du står bakom IM:s värderingar. 
Vad gör lokalföreningens styrelse? 
Styrelsen har möte ungefär ett tillfälle i månaden. Därefter anpassar våra ledamöter sitt  styrelseuppdrag efter sina styrkor, intressen och sitt vardagsliv. På styrelsemötena både diskuterar vi, fattar ekonomiska beslut, planerar för kommande år och skapar kontaktnät med andra lokala föreningar och myndigheter. Förutom att stötta våra volontärer i aktiva verksamheter som språkcafé och invånarservice så har styrelsen tidigare år ibland deltagit på event så som Pride Paraden eller ordnat aktiviteter för nyanlända barn som vuxna. Organisationen har just nu en samlingslokal för sina verksamheter i Huskvarna men önskar en representation från hela Jönköpings län och våra styrelsemöten kan med fördel ske digitalt.  
IM erbjuder alla engagerade stöd och utbildning från IM och möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag via fysiska och digitala möten och erfarenhetsutbyten tillsammans med engagerade personer inom IM runt om i Sverige.
Tveka inte att höra av dig. Vi svarar gärna på eventuella frågor. 

Minsta åtagande

1 år

När och var sker uppdraget

Som valberedare är du alltid ambassadör för lokalföreningen och redo att introducera verksamheten för potentiella engagerade som du möter. Uppdraget är att bereda förslag på ledamöter till föreningens årsmöte.

Tillgänglighet

Om man önskar besöka lokalföreningens lokal så är det bra att veta att den har tillgänglig ramp och WC samt ledhund tillåts.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, kväll

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen