Kids of Uganda

Kids of Uganda söker revisor

Spara

Beskrivning

Vill du göra något men har svårt att landa i vad just du kan bidra med? Vill du lära dig mer om Uganda och utvecklingsfrågor? Då kan ett engagemang i Kids of Uganda vara precis vad du letar efter! Revisorn väljs på Kids of Ugandas årsmöte den 28 april och ska granska verksamhetsåret 2022. 

Revisorns uppgift
  • Kontrollera att det ekonomiska arbetet i föreningen gått till på ett korrekt sätt, samt granska ekonomigruppens arbete. Det är framförallt viktigt att granska så att inga ekonomiska oegentligheter förekommer i verksamheten.
  • Läser och granskar protokoll från styrelsemötena (10-12 st per år) för att se huruvida styrelsen har arbetat på ett korrekt sätt, fattat viktiga beslut som varit nödvändiga samt genomfört de beslut som styrelsen har tagit. Revisorn påpekar felaktigheter eller brister i styrelsens arbete.
  • Kontrollerar att föreningen följer stadgar. 
  • Till årsstämman sammanställa en revisionsberättelse. 

Vad är Kids of Uganda?
Vi i Kids of Uganda tror på att hjälpa barn genom att stärka familjer och vuxna i deras närhet. Därför hjälper vi sårbara familjer i östra Uganda genom ett familjestödsprogram. Barnen och familjerna vi stöttar kommer från mycket fattiga förhållanden. De flesta av familjerna tar hand om föräldralösa barn. Genom programmet får familjerna ekonomiskt och socialt stöd samt utbildning. Målet med familjestödsprogrammet är att familjerna ska kunna försörja sig själva och därmed ha möjlighet att ge sina barn en trygg uppväxt.

Vilka är engagerade i Kids of Uganda?
Kids of Uganda består av tre arbetsgrupper och en styrelse. För närvarande är 14 personer engagerade i Kids of Ugandas styrelse och arbetsgrupper. De flesta är mellan 25-35 år men vi välkomnar personer av alla åldrar! Vi har olika bakgrund och erfarenheter och är engagerade vid sidan av studier, heltidsjobb eller föräldraledighet.

Hur du ansöker
Om du är intresserad, skicka en kort beskrivning av dig själv och varför du vill bli Kids of Ugandas revisor genom formuläret nedan.

Minsta åtagande

Vi räknar med att revisionen tar 5-10 timmar (per år)

När och var sker uppdraget

Uppdraget genomförs på distans och på egen tid.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen