JUNIS — Linköping

Kul för alla barn i Linköping

Spara

Sista anmälningsdatum

2023-12-30

Beskrivning

 Junis är en ideell organisation som med sina kärnvärden demokrati, solidaritet och nykterhet jobbar för att fler barn ska få växa upp i en trygg, rolig och utvecklande miljö fri från alkohol och andra droger. En del av Junis arbete är att ha fritidsaktiviteter för barn upp till 15 år i hela Sverige. Nu söker vi fler ledare till denna verksamhet! Som ledare blir du en trygghet och en förebild för många barn. 

Uppdraget innebär att tillsammans med andra ledare planera och genomföra aktiviteter för barnen under kvällar, helger och lov. Det kan vara allt från discon, till pyssel, film, idrott eller utflykter. Varje Junis-förening har också en egen styrelse med ledare och barn så därför kan också styrelsearbete vara en del av uppdraget. Att leda en verksamhet är en utmaning, men du kommer ha vansinnigt roligt och utveckla dig själv, samtidigt som du utvecklar andra. 

Minsta åtagande

Vilken förening du kommer att vara verksam i avgörs beroende på var du bor eller hur mycket tid du vill lägga ner. Junis har föreningar på flera orter i Östergötland. Du väljer själv om du kan och vill delta på veckoverksamhet eller mer sällan.

När och var sker uppdraget

I Linköping där vi har lokal

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen