Rädda Barnen Gävleborg — Bollnäs

Läxhjälp Bollnäs

Beskrivning

Just nu söker Rädda Barnen i Bollnäs volontärer som kan hjälpa till med elevers läxor eller studier.

Genom läxhjälp bidrar du till att stärka barn och ungas förutsättningar att hantera och påverka sin skolsituation och framtid. Uppdraget kan innebära alltifrån språkträning och matematiska ekvationer till att hjälpa att söka upp information, navigera och sålla. Uppdraget kräver emellertid inga speciella förkunskaper – vi hjälps åt och stöttar varandra.

Du förväntas att...
 • Stödja barn och unga att själva komma vidare med sina studier genom att lyssna och stötta.
 • På ett pedagogiskt sätt förklara uppgifter och visa eleven hur denne kan komma fram till ett svar.
 • Vara en god förebild och mentor.
Som frivillig får du...
 • En introduktion och utbildning av Rädda Barnen och uppdraget.
 • En känsla av meningsfullhet samt en härlig gemenskap med andra ideellt engagerade. 
 • En merit på CV:t.  

Alla medarbetare och volontärer förväntas dela och värna om Räddda Barnens värdegrund som bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Det handlar om att alla människor har ett lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla har ett ansvar. För att bli volontär i Rädda Barnen behöver du därutöver visa upp ett utdrag ur belastningsregistret samt gå en digital utbildning.

Vi ser fram emot din intresseanmälan. 
Väl mött!

Minsta åtagande

För barnens trygghet och kontinuitet så är det önskvärt om du kan avsätta tid för minst 2 tillfällen per månad.

När och var sker uppdraget

Tid och plats har inte bestämts än.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen