Röda Korset, Södermalmskretsen — Stockholm

Ledamot i kretsstyrelsen Södermalm 2023

Spara

Beskrivning

 Är du en driven, engagerad person som är intresserad av att vara med och bidra till en mer jämlik och bättre värld för alla? Då skulle styrelsearbete inom Röda Korset kunna vara ett steg i din utveckling. Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete och för att få människor att arbeta mot samma mål krävs organisation och ledarskap. 
 
Som ledamot i kretsstyrelsen Södermalm har du en viktig roll i att föra ut organisationens värderingar och strategiska arbete och omsätta det operativt i det lokala samhället. Kretsen ansvarar för en mängd olika verksamheter som bedrivs på Södermalm och på andra platser i Stockholmsområdet.
 
Vi söker dig som har förmågan att samarbeta med andra, är strukturerad, ansvarsfull och strategisk. Du har intresse av eller tidigare erfarenhet av humanitär operativ verksamhet och styrelsearbete, och får gärna vara intresserad av insamling, ekonomi, juridiska frågor gällande ideella organisationer, verksamhetsutveckling och processledning. 

Minsta åtagande

Genom uppdraget åtar du dig att delta när kretsstyrelsen sammanträder, cirka en gång per månad med start i februari 2023. I uppdraget ingår att tillsammans med resten av styrelsen leda, förvalta och utveckla kretsens olika verksamheter. Du förväntas delta i en introduktion och webbkurser och erbjuds även fortbildning för uppdraget.

När och var sker uppdraget

Kretsen ansvarar för en mängd olika verksamheter som bedrivs på Södermalm och på andra platser i Stockholmsområdet.

Tillgänglighet

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. Mejla oss och berätta lite om dig själv och om du har några frågor så berättar vi gärna mer om styrelseuppdraget! [email protected]

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen