Frisk och Fri - Riksföreningen mot Ätstörningar — Uppsala

Vill du driva vår lokalavdelning Frisk & Fri Uppsala

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Sista anmälningsdatum

2021-12-01

Beskrivning

Då kan du ansöka om att bli Uppsalas kontaktperson. Har du erfarenhet av att starta upp eller driva en ideell verksamhet? Har du varit drabbad av en ätstörning? Eller är du själv närstående (exempelvis förälder, partner, syskon, barn) till någon som tidigare varit drabbad? Då är du kanske vår nya kontaktperson!
Att vara kontaktperson är ett volontäruppdrag i Frisk & Fri. Din erfarenhet av ideellt engagemang och genomlevda kunskap av ätstörningar blir en värdefull tillgång i kontakten med andra. Som före detta drabbad ser du dig själv som frisk och fri från din ätstörning sedan minst två år tillbaka. Som närstående är det viktigt att du inte står nära någon som just nu har en pågående ätstörning.
Uppdraget
Kontaktpersonen driver den lokala verksamheten med riksföreningens verksamhetsplan och styrdokument som övergripande ramverk. Hen ansvarar för lokalavdelningens operativa arbete utifrån lokalavdelningens verksamhetsplan och budget. I genomsnitt lägger du mellan tre till fyra timmar på ditt uppdrag per vecka.

Syftet är att skapa en välfungerande verksamhet som säkerställer enkelhet och trygghet för stödsökande och andra intressenter, tillsammans med den lokala styrelsen. Kontaktpersonen fungerar som en länk mellan rikskansliet, lokala styrelsen och volontärer i lokalavdelningen

 Vilka steg behöver du ta för att bli kontaktperson
 • Du bedömer att du kan vara engagerad i din roll i Frisk & Fri i minst ett år framöver
 • Du genomgår en intervju med riksföreningens verksamhetschef
 • Du ställer dig bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument
 • Du skriver på vår överenskommelse för volontärer
 • Du tar del av relevant utbildning och föreningens interna konferenser (höstträff, rikskonferens)
 • Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget

När ansökningsperioden är slut behandlar vi alla inkomna ansökningar och återkopplar till dig på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan.

När och var sker uppdraget

Som kontaktperson är du lokalavdelningens operativt ansvarige. Du svarar på lokalavdelningens stöd-och informationsmejl, inom 2 – 3 arbetsdagar. I genomsnitt lägger du mellan två till tre timmar på ditt uppdrag per veckan från egen dator. Du representerar föreningen även i lokala sammanhang såsom möten med vården och i vårt samarbete med Sensus studieförbund.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag, helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen