Fryshuset, Barn till ensamma mammor, Malmö — Malmö

Möjliggör positiva minnen för barn, ungdomar och deras mammor!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Om verksamheten
Barn till ensamma mammor erbjuder kostnadsfria aktiviteter, utbildningar och stöd till ensamstående mammor och deras barn i åldrarna 0–18 år som lever i ekonomisk eller social utsatthet. Vi jobbar med konkret stöd för dessa familjer men också med att sätta en guldkant på vardagen för dessa barn och ungdomar. Vi vill även ge våra deltagare verktyg för att påverka, förändra och reflektera över sin livssituation samt möjligheten till möten med vuxna positiva förebilder. 
 
Om uppdraget
Våra volontärer finns på plats som förebilder och stöd för både barn, mammor och personal under våra aktiviteter. Aktiviteterna vi anordnar varierar då vi alltid utgår ifrån våra medlemmars önskemål och behov, dock de kan vara allt ifrån fysiska aktiviteter som sporter, dans och höghöjdsbanor till matlagning, pyssel, musik och lek. Då vi nu både vill stärka upp aktiviteterna vi har för våra existerande medlemmar samt vill stå redo att växla upp för att möta de många människor som är på flykt i samband med bland annat Ukraina-krisen, söker vi nu engagerade volontärer! 

Ett extra fokusområde kan komma att bli stöttning i att möta de människor vi eventuellt tar emot som är på flykt från kriget. Därför ser vi gärna att du som söker detta uppdrag är flexibel i ditt volontärsuppdrag och redo att aktivera dig vid snabba ändringar utifrån verksamhetens behov. Vi önskar också att du gärna är flerspråkig (bl.a. ukrainska) och kan stötta med översättning, kommunikation eller informationsbitar kopplat till målgruppen och verksamheten. 

Minsta åtagande

Minst 10 tillfällen under ett års tid.

När och var sker uppdraget

Träffar och aktiviteter sker utefter verksamhetens behov på Fryshuset och runt om i Malmö. Vi för dock en dialog om tid, plats och åtagande i vidare samtal.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

PRO Högalid

Musikälskande samordnare

  • Äldre
  • Social gemenskap
  • Upplysning och folkbildning
Plats Stockholm
Fjärrarbete På distans