Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek — Malmö

Personliga berättelser & krönikor, ta inspiration från dina erfarenheter!

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Vill du vara med och sprida andras erfarenheter av övervikt eller obesitas/fetma eller lever du själv med övervikt eller obesitas/fetma och vill dela med dig av dina upplevelser? Som patientorganisation vill vi sprida vår målgrupps erfarenhter för att öka kunskapen om övervikt och obesitas/fetma. Vill du vara med och göra skillnad så sök till oss!

Vi tror att genom att dela med sig av sina erfarenheter eller tankar kan vi bidra till att människor i omgivningen stärks och inte känner sig ensamma, samtidigt som det leder till att människor får ökad förståelse för varandra. Vi letar efter personer som vill skriva texter (anonymt eller namnges) om exempelvis:

- Min uppväxt

- Min omgivning

- Olika aktiviteter som jag tycker om att göra

- En gång var jag med om...

- Jag älskar min kropp

- När jag har varit i kontakt med vården har jag…

- Normer och samhället begränsar...

- Viktstigmatisering leder till...

Dessa ämnena ska kopplas till övervikt eller obesitas/fetma för att vara relevant för oss. Kanske har du något helt annat som vi inte tänkt på som du vill dela med dig av. Eller vill du problematisera vilka normer som finns kring vikt och storlek? Oavsett om det är positiva eller negativa erfarenheter så vill vi få ta del av din berättelse eller dina reflektioner. 

HOBS- Hälsa oberoende av storlek är en patientorganisation som arbetar med övervikt och obesitas/fetma. Vi tror på allas rätt till en jämlik vård och ett gott bemötande. Vårt mål är att vården ska bli mer patientcentrerad där patienter är med och driver frågor som påverkar dem. Hos oss för du möjlighet att dela eller ta del av andras berättelser av att leva med övervikt och obesitas/fetma. 

OBS! Vid intresseanmälan, titta lite extra i spam-korgen efteråt då vi fått höra att våra mail hamnar där istället för inkorgen.

Minsta åtagande

Distans.

När och var sker uppdraget

Distans.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Kväll, dag, helg

  • Typ av uppdrag

    Engångsuppdrag

Spara

Senaste uppdragen