PUSH Sverige

PUSH Sverige söker projektledare till flera nya uppdrag!

Beskrivning

GLÖM INTE ATT ANGE VILKEN/VILKA PROJEKTLEDARPOSITIONER DU ÄR INTRESSERAD AV

PROJEKTLEDARE: PÅVERKAN OCH DEBATT

Leder debattgruppen genom att samla gruppen för regelbundna möten. Ser till att PUSH Sverige på olika sätt syns i den politiska debatten. Projektledaren för denna grupp bör ha bra koll på den svenska eller internationella politiska debatten kring klimat och relaterade frågor, vara kreativ och en bra skribent. 

PROJEKTLEDARE: LOKALGRUPP (SAMORDNANDE, LUND/MALMÖ, STOCKHOLM, GÖTEBORG, ELLER VALFRI ORT) OCH/ELLER ”SHOWER THOUGHTS CLUB”

Leder arbetet för att återstarta lokalgrupper, antingen övergripande eller på en specifik ort. Projektledaren till detta uppdrag bör vara social och kreativ och ha en förmåga att inkludera nya personer i en ny kontext. 

”Shower thoughts club” är bokklubben för de som gärna vill snacka men ogärna pressas till att läsa. Inför varje träff utses ca tre personer som ska ta medsig en tanke, det kan vara något en tänkt på inspirerat från en podd, bok eller en helt random ”shower thought”. Dessa idéer och tankar diskuteras sen på valfri mötesplats, det kan vara ett café, en lokal eller en bar. Projektledaren för detta är ansvarig för att träffarna sker, med ganska jämna mellanrum och att det på träffarna förs en diskussion som är inspirerande. 

PROJEKTLEDARE: OMVÄRLDSANALYS

Återstartar och leder omvärldsanalysgruppen. Kallar till regelbundna möten. Personen som söker bör ha ett stort intresse för sin omvärld, vara källkritisk och en bra skribent (i kortare format). 

PROJEKTLEDARE: TEMATISKA PROJEKT

Samordnar flera mindre projekt inom PUSH fokusområden samt rekryterar ledning till större projekt. Organisatorisk  färdighet och flexibilitet är en viktig egenskap hos denna projektledare. 

PROJEKTLEDARE: SKOG

Samordnar kommande projekt relaterade till skog. Personen i fråga ska ha intresse för skogsfrågor och en god förmåga till planering, samt vara beredd att representera PUSH i samarbeten. 

PROJEKTLEDARE: PUSH SVERIGES FOKUSFRÅGOR 2023 (KLIMATRÄTTVISA, HÅLLBAR EKONOMI, BIOLOGISK MÅNGFALD, DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER). 

Driver PUSH Sveriges arbete med en eller flera av PUSH fokusfrågor för verksamhetsåret 23-24. Det finns goda chanser att influera fokusfrågor för kommande år, förutsatt att projektledaren vill fortsätta. Hur arbetet görs beror på projektledarens intresse, det kan vara huvudfokus på folkbildning eller påverkan. Det är fördelaktigt om projektledaren har ett intresse för sakfrågor relaterade till fokusområdena samt viss kunskap inom någon typ av extern kommunikation.  

Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

1h i veckan

När och var sker uppdraget

Med undantag för projektledare för lokalgruppsverksamhet sker arbetet i huvudsak online. Tiderna är mycket flexibla.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Skog och Ungdom Väst

Nya medlemmar till vår styrelse

  • Barn och ungdom
  • Djur och natur
Plats Ale, Alingsås, Bengtsfors och 46 andra platser
Fjärrarbete På distans