Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

RFS söker jurister för volontäruppdrag

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Vill du göra en insats för engagerade medborgare i civilsamhället?
Vi på Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) söker volontärjurister som vill hjälpa oss att besvara frågor från våra medlemmar som är gode män, förvaltare, gode män till ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare.
Våra medlemmar är lekmän och saknar ofta juridiska kunskaper och känner sig ofta ensamma i sitt uppdrag. De lagar som reglerar uppdragen är föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn och socialtjänstlagen. Ofta berör frågorna även LSS, arvskiften, fastighetsförsäljningar, skadestånd, överklaganden av beslut hur medlemmen kan bevaka sin huvudmans intressen på bästa sätt vid interaktion med andra aktörer som överförmyndare, socialtjänst och andra myndigheter. Frågorna kan därför variera mellan grundläggande frågor till mer avancerat. 

När och var sker uppdraget

Våra medlemmar mejlar sina frågor till oss och juristvolontärerna har ett rullande schema gällande ansvar för att svara på dessa. Svar på de frågor som sänds till volontärjuristen förväntas inkomma senast sju arbetsdagar efter att de sänts till volontärjuristen. I utbyte får du ett stimulerande och meriterande uppdrag!

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen