SSCO - Stockholms studentkårer — Stockholm

Sakrevisor och sakevisorssuppleant

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Sakrevisorn granskar SSCO:s verksamhet för att säkerställa att den överensstämmer med SSCO:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av förbundskongressen. Sakrevisorn redovisar sin granskning till förbundskongressen vid höstsammanträdet samt yttrar sig i samband med detta även i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Som sakrevisor kan du också löpande under året komma att ombes bistå i frågor om tolkning av stadga och andra styrdokument. God vana av föreningsformalia är eftersträvansvärt. Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisors bortfall men kan även bistå i det ordinarie arbetet.
Välkommen att anmäla intresse!

Minsta åtagande

2023-07-01 - 2024-06-30

När och var sker uppdraget

Stockholm

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Skog och Ungdom Väst

Nya medlemmar till vår styrelse

  • Barn och ungdom
  • Djur och natur
Plats Ale, Alingsås, Bengtsfors och 46 andra platser
Fjärrarbete På distans