Enköpings scoutkår — Enköping

Scoutledare i Enköpings Scoutkår

Spara

Beskrivning

Historik

Enköpings Scoutkår bildades år 1911, som en av Sveriges första scoutkårer. Detta endast fyra år efter att ”scouting for boys” startades för första gången i England. I slutet av 1950-talet slogs Enköpings flickscoutkår och Enköpings pojkscoutkår, ihop och blev Enköpings Scoutkår. Ungefär samtidigt byggdes vår scoutstuga på Stockholmsvägen 38. 

Enköpings Scoutkår har som mest haft cirka 250 medlemmar, det under 1950 - 60-talen. Några årtionden senare sjönk medlemsantalet, för att det senaste årtiondet åter börjat stiga igen. Kåren har idag ungefär 120 medlemmar mellan 6 år och 19 år. Barnen och ungdomarna är, som de alltid har varit, indelade i olika åldersavdelningar.

Kårens verksamhet

Vi har tre huvudverksamheter; kvällsmöten för respektive avdelning under veckorna; hajker med övernattning på helgerna samt läger på sommaren. 

Kvällsmöten hålls främst i eller runt scoutstugan eller i närområdet. Hajker hålls nästan alltid utomhus. Scouterna får till exempel paddla kanot, laga mat över öppen eld, sova i vindskydd och ta hand om sig själv och sina kamrater i friluftsmiljö. 

För att driva verksamheten behöver vi ledare som kan genomföra våra program på avdelningarna. Det är en av våra utmaningar att hitta dessa ledare och under år har vi ibland haft mycket få ledare vilket påverkar antalet scouter nya scouter vi ta in. 

Behovet av nya ledare finns just nu.

Minsta åtagande

Vi träffas en gång i vecka på vardagskvällar och ibland på helger

När och var sker uppdraget

Vi träffas en gång i vecka på vardagskvällar och ibland på helger

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen