RME Väst

Sekreterare i RME Väst

Beskrivning

Till RME Väst styrelse söker vi en sekreterare. Huvuduppgiften för vår sekreterare är att föra protokoll under styrelsemötena och skriva en dagordning inför varje möte. Vi ser gärna någon som efter att ha lärt känna vår förening och vår verksamhet även kan ta på sig andra lättare administrativa uppgifter. Det är viktigt att vara noggrann, organiserad och kunna uttrycka sig i skrift. Som sekreterare får man ofta snabbt en god inblick i föreningens verksamhet.
Vi använder oss mycket av Google Drive. 

Råd, hjälp och stöttning finns att få inom styrelse och övriga förbundet om det behövs.

Vårt årsmöte hålls 11 mars 2023 och vi ser helst att vi får in ansökan i god tid innan dess. Ligger annonsen kvar senare finns fortfarande ett behov av att adjungera in någon på kortare eller längre tid. 

Minsta åtagande

Förbereda dagordning, närvara vid styrelsemöten ungefär en gång i månaden förutom sommaruppehåll, föra protokoll.

När och var sker uppdraget

Vår digitala arbetsplats workplace och Zoom. Styrelsemöten ca en gång i månaden, eftermiddag/kväll. Utöver det arbetar vi när vi kan. Du behöver ha tillgång till egen dator och/eller surfplatta för textbearbetning.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen